ВВМУ и ВСУ влизат в алианс

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” учредяват Алианс „Международна икономика, бизнес и политика”. Официалното подписване на учредителния договор от ректора на ВСУ и Началника на ВВМУ е планирано за днес, 4 ноември от 10:00 часа в Големия арт салон на Радио Варна.

Двете образователни институции споделят разбирането, че синергията от обединяването на академичен и образователен потенциал ще допринесе за открояването на нови конкурентни предимства и ще повиши качеството на предлаганите от тях образователни услуги и продукти.

Двете варненски висши училища ще търсят форми на сътрудничество, които да превърнат Алианса във водеща университетска мрежа за научни изследвания, образование и иновации в областта на икономиката, бизнеса и международната политика.

Сред основните цели на Алианса са изграждане на среда за сътрудничеството между членовете му за насърчаване на обмена и взаимодействието между техните студенти, преподаватели и административен персонал, създаване на условия за взаимен достъп до информационни и образователни ресурси, осигуряване на стратегическа платформа за съвместни програми, насърчаване на обмена на идеи в подкрепа на добрите практики в академичното управление и лидерство и осигуряване на форум за стратегически дискусии между ръководствата на членуващите висши училища относно образователната политика и практика.

Сред първите инициативи на Алианса е разработването на нова магистърска програма „Корабен брокераж”, обучението по която ще се осъществява от преподавателски състав на двете институции. Наред със специфичните компетенции корабния брокераж, тя ще развива, комплексни знания за глобалната среда и механизмите за действие на световната икономика, характеристиките и движещите сили на глобализацията и международната търговия, както и последиците от тях за управлението на търговските потоци и логистичните решения.

Инициативата на двете варненски висши училища за създаването на Алианса е отворена и за други партньори, които споделят нейната визия и цели. Тя е в съзвучие с тенденциите на световния образователен пазар и новата стратегия на Европейската комисия „Европейското висше образование в световен план“.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост