В 5 зони ще се извършва рапаноуловът в морето ни

rapanoulovИзпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов, експерти на агенцията и представители на Института по рибни ресурси – Варна обсъдиха на среща във Варна с браншови асоциации и сдружения от сектор “Рибарство” по Черноморието, зоните за извършване на рапаноулов в Черно море.

Обособяват се 5 зони за рапаноулов на Черно море – 3 в северната част и 2 в южната. Първата зона е в Балчишкия залив на отстояние 4 мили. Втората зона е пред Варна на отстояние 8 мили от брега. Трета зона е пред Бяла – 5 мили от брега. Четвъртата зона е под Емине и попада в 3 милната зона. Петата зона е пред Маслен нос и Ахтопол и е в 3 милната зона.

Зоните за извършване на рапаноулов са определени от Института по рибни ресурси – Варна съвместно с представители на браншови организации от сектор “Рибарство”,  рибари и природозащитни организации. При определянето на зоните под внимание е взето да не се нарушава екологичното равновесие по брега на Черно море, да не се нарушават зоните, които влизат в Натура 2000, както и да не се нарушава размножаването на рибата, заяви по време на срещата проф. Стойков от ИРР.

В определените зони ще се извършва рапаноулов до изчерпване на ресурса, след което ще се определят нови зони. Според проф. Стойков от ИРР поне  година, година и половина може да се трали в тези зони. След изчерпването им ще се отворят нови “водни прозорци” са извършване на рапаноулов.

Определените зони за рапоноулов и техните координати ще се включат в Системата за наблюдение на риболовните кораби и от Центъра за наблюдение във Варна ще осъществяват контрол дали тези зони се спазват от рибарите или не, заяви изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов. Тези, които извършват рапаноулов извън определените зони ще се санкционират, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, като глобите са от 3 до 5 хиляди лева. ИАРА вече ще прилага и точкова система за нарушения, извършени от рибарите, съгласно влязла в сила Наредба №3, съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, заяви д-р Господинов. Освен финансови санкции вече към рибарите ще се прилагат и точкови санкции. Точките са с натрупване и когато един рибар събере над 70 точки от нарушения ще му се отнема разрешителното за стопански риболов за период от 1 година, а при събрани 90 точки, разрешителното за риболов ще се отнема окончателно.

Специално за извършване на рапаноулов извън определените зони, рибарите ще се наказват с от 8 до 10 точки.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал

Актриса от Бургас кръщава кораба на ВВМУ в Деня на освобождението на Варна

Номинираната за „Оскар“ българска актриса – Мария Бакалова, ще стане кръстница на кораб "Св. св. Кирил и Методий". Новият военен и научно-изследователски кораб бе закупен за

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост