Договорен е общ подход за разпределяне на евросредствата за морско дело и рибарство

kater-iara
Общ подход за регламент за разпределяне на средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство бе договорен на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, каза зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова и добави, че предстои разглеждането му в Европейския парламент
, съобщиха от МЗХ.

Маринова посочи и критериите, според които ще бъдат разпределяни средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство: равнище на заетост в секторите на рибарството и морската и сладководната аквакултура, включително заетостта в свързания с тях сектор на преработване, равнището на производство в секторите на рибарството и морската и сладководната аквакултура, включително свързаният с тях сектор на преработване, и делът на дребномащабния крайбрежен риболовен флот спрямо риболовния флот.

Зам.-министър Маринова припомни, че през февруари е бил приет бюджетът на Европейския фонд за морско дело и рибарство, който е размер на около 6,4 млрд. евро. На последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел от 15 юли 2013 г. бе обсъден и въпросът за запасите на Черно море и възможностите за използването на научния потенциал на ЕС за подобряване на запасите.

„Трябва да насочим вниманието към препоръките на учените за разработване на международни многогодишни планове за запасите и определяне на общите допустими улови (ОДУ) в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море заедно със сътрудничещите страни“, поясни Маринова. По време на заседанието бе подчертана важността на здравето на пчелите, тъй като те са ранен показател за неблагоприятните последици от загубата на биологичното разнообразие и замърсяването.

Дискутиран бе и проблемът със загубата и изхвърлянето на храна. България подкрепи искането на Унгария ЕК да подготви подробен анализ на ситуацията в Съюза и да предложи препоръки за намаляване на изхвърлянето на хранителни продукти. „За да се постигне целта за изхранване на населението в условията на очакван прираст, не е достатъчно само да се увеличи производството на храни, а е необходимо да се намали загубата на храна и хранителни отпадъци“, заяви още Маринова.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост