ДППИ търси оператори в направление ОКТ – Русе

DSC_0089
Обява 

за провеждане на подбор за Специалисти (оператори)

в направление „Обслужване на корабния трафик – Русе”, гр. Русе

ИЗИСКВАНИЯ:

От кандидатите се изисква:

  1. да имат средно-специално или висше образование в следните области: информационни технологии или корабоводене;

2. да имат 1 г. професионален опит в област или области, които са свързани с функциите на длъжността.

Придобита професионална квалификация по специалностите информационни технологии, корабоводене, корабна радиоелектроника, експлоатация на флота и пристанищата, радиокомуникационна техника и технологии или друга сходна на изброените, както и владеенето на немски или руски език са предимство.

Изпълнението на длъжността включва информационно обслужване на речното корабоплаване в българския участък на р. Дунав – получаване, обработка и предоставяне на данни за речното корабоплаване чрез информационна система. Работата се изпълнява на сменен режим съгласно предварително изготвен график без полагане на нощен труд.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите да представят следните документи:

1. Автобиография.

2. Кратко мотивационно писмо.

3. Копие от документ за придобита образователна степен.

4. Копие от документите, удостоверяващи степента на владеене на език, ако има такива.

5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Декларация за истинност на заявените обстоятелства и представените от кандидата документи (образец), налична на www.bgports.bg, рубрика „Кариери”.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подборът включва следните етапи:

1. Разглеждане и оценка на постъпилите документи.

2. Тест за успешно преминали първи етап „подбор по документи”.

3. Интервю за успешно преминали втори етап „тест”.

Документите се подават в офиса на направление „Обслужване на корабния трафик – Русе”, гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2, ст. 9 всеки делничен ден от 09:30 – 12:00 ч. и от 14:00 – 17:00 часа или на е-мейл: m.yancheva@bgports.bg, в срок до 15.10.2013 г. 

Лице за контакти: Миглена Янчева

Телефон за контакти: 082/ 818995

Списъците и другите съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на електронната страница на предприятието, в рубрика „Кариери”: www.bgports.bg или на телефон 02/807 99 34.

Размер на основна заплата – 640,00 лв.

||| Платена публикация

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост