ИАМА организира лаборатория по вътрешен воден транспорт в Лом

През април т.г. ИА „Морска администрация” се включи в изпълнението на проект DaHar – „ Развитие на пристанищата по река Дунав” по Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”.

Проектът е стартирал през април 2011 г. и ще приключи през март 2014 г. Партньорите са 23 от 6 държави – членки на ЕС, сред които Австрия, Белгия, България, Румъния, Словакия и Унгария и 2 държави извън ЕС – Сърбия и Хърватия.

Целите на проекта са близки до нашата национална политика в областта на вътрешния воден транспорт – да се насърчава развитието на българските дунавски пристанища като интермодални центрове и важни логистични връзки.

Всеки от партньорите по проект DaHar има задължението да организира по една „Лаборатория по вътрешен воден транспорт”. ИА „Морска администрация”, като един от участниците от България, ще представи подробна информация на сегашното състояние на пристанище Лом.

Ще бъдат обсъдени и анализирани силните и слабите страни на порта, за да се предложи план за по-нататъшното му развитие. Лабораторията, ще се състои от 1 до 3 октомври т.г. в града. Експерти от ДП „Пристанищна инфраструктура” ще представят и изпълнението на проект „Булрис”.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните