ИАРА изостава в подготовката на програмата по рибарство за периода до 2020 година

riboloven-korab

Има сериозно изоставане в подготовката за новия програмен период по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. Това констатира зам.-министърът на земеделието и храните инж. д-р Валентина Маринова след направен анализ на настоящата ситуация в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Според д-р Маринова това ще доведе до сериозни проблеми както за финализиране на Споразумението за партньорство, така и за навременното одобрение на новата програма от страна на Европейската комисия.

Зам.-министърът съобщи, че досега комуникацията с Еврокомисията е била затруднена и заради това има несертифициране на средства през последните 6 месеца, които са в рамките на над 9,5 млн. евро. От направения анализ става ясно нежеланието от страна на настоящото ръководство на Агенцията да се вслуша в проблемите на шестте одобрени Местни инициативни групи по развитие, съобщават от пресцентъра на МЗХ.

Има проблем и в усвояването на управляваните от тяхна страна финансови средства, които са в размер на над 21 млн. евро. „За новия програмен период се залагат големи надежди по отношение на териториалния подход, което предполага необходимостта от полагане на по-големи усилия в посока обучение и съвместна работа с шестте одобрени Местни инициативни групи”, поясни д-р Маринова.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост