Износът от България намалява с 8% само през март

През периода януари – март 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 4 809.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни, съобщава националната статистика.

През март 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 8.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 509.6 млн. лева.

През периода януари – март 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (54.6%) и „Храни и живи животни“ (41.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.8%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – март 2020 г. намалява с 1.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 6 023.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

През март 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 815.3 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – март 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (58.7%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (55.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – март 2020 г. е отрицателно и е в размер на 1 213.4 млн. лева.

През март 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 305.7 млн. лева.

През периода януари – март 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 14 062.6 млн. лв., което е с 1.1% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През март 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 384.7 млн. лв. и намалява с 8.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – март 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 15 524.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.1% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През март 2020 г. общият внос на стоки намалява с 6.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 021.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – март 2020 г. и е на стойност 1 461.4 млн. лева.

През март 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 636.8 млн. лева. /БГНЕС

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини

Кап. Христо Христов: Моята нептунова поща още намира получатели по света

Какво го е накарало да използва нептуновата поща, за да хвърли в океана близо 60 стъклени шишета с писма и как  24 години по-късно  му се обаждат чак от Южна Африка, разказва