Корабът „Geo Natuna“ ще извършва сеизмични проучвания в блок „Галата“

Корабът „Geo Natuna“ ще извършва сеизмични проучвания в блок „Галата“. Това ще става след сключен договор с „Мелроуз Рисорсиз“, която концесионира акваторията в търсене на газ и нефт. Плаващият под флага на Сингапур плавателен съд, ще извършва проучвания до края на тази година.

Преди три месеца стана ясно, че „Мелроуз Рисорсиз“ ще търсят нефт и газ в блок „Галата“ за още две години. Площта за изследване тогава бе намалена със 100 кв. км, а броят на сондажите бе ограничен до 5.

maritime.port.bg припомня, че друг плавателен съд – „Мезень“ също ще извършва сеизмични проучвания във водите на Черно море.


maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на