ЛУКойл взе терминал Росенец в Бургас

Терминал Росенец

През март т.г. правителството реши да отдаде на концесия пристанищен терминал Росенец, който е част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Компанията е собственик на зоната за съхранение на товари в терминала. Концесията е предоставена за 35 г. и е с основен предмет управление и поддържане на обекта, срещу правото и задължението на концесионера да извършва пристанищни услуги.

На 15.07 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е разрешила концесията.

maritime.port.bg припомня, че от ЛУКойл изявиха желание за концесиониране на Росенец в далечната 2006г., тогава компанията получи отказ и обжалва решението на тогавашното правителство. Едва тази година КЗК се произнася по случая.

Според КЗК, сделката няма да доведе до концентрация и няма да наруши законодателството. Даден е 14-дневен срок, считано от 15.07 за обжалване на решението от засегнати страни.

Концесионерът ще е длъжен да допуска трети лица до порта, ще трябва да го модернизира и да заплаща възнаграждение на държавата. Никъде в решението на КЗК не се откриват начините, по които се определя възнаграждението, няма информация и за сумите, които ЛУКойл трябва да инвестира в порта.

Какво получава ЛУКойл?
Оперативна зона на Пристанищен терминал Росенец е част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.
Обектът на концесията представлява оперативна зона, съоръжена в съответствие с предназначението на терминала и технологията на обработка на съответния тип товари, и се състои от :

1.2.1 Пристанищна територия с площ от 37 998 кв. м. – публична държавна собственост съгласно Акт за публична държавна собственост № 5027/08.07.2010 г. като терен, прилежащ към пирс 1, пирс 2 и пирс 3 на пристанищен терминал Росенец;

1.2.2 Сгради и съоръжения на територията на Пристанищен терминал Росенец – публична държавна собственост съгласно актове № 5027/08.07.2010г. и 5028/08.07.2010г.;

1.2.3 Пристанищна инфраструктура-публична държавна собственост, построена върху територията по т.1.2.1

maritime.port.bg – Пристанища

 

 

Последни новини

Последни новини

Роберт Радославов: „Рубишипс“ е сред най-успешни параходства в Европа

Роберт Радославов е роден в Русе преди 56 години.  Завършил е Техникума по речно корабостроене и корабоплаване TРКК Русе, ВНВМУ "Н.Вапцаров" Варна , СА "Д.Ценов" Свищов.   Има

Поне четирима искат поста генерален директор на Пристанищна инфраструктура

Четирима бивши генерални директори на ДП "Пристанищна инфраструктура" участват в обявения конкурс за същата позиция. Това съобщават източници на Maritime.bg в Министерството

За пореден път и без никакви доказателства: Израел хвърля обвинения срещу Иран за атака срещу кораб (обзор)

Реален и ефективен отговор срещу иранския терор. Това са обсъдили в телефонен разговор външният министър на Израел и държавния секретар на САЩ по повод инцидента, при който