Мениджър от Maersk посети Пристанище Бургас

Съществуват възможности за обслужване на гръцки контейнери на бургаското пристанище.

Анне Одгаард Грйонберг, генерален мениджър от централния офис на контейнерния превозвач Maersk Line посети  „Пристанище Бургас” ЕАД, съобщиха от порта.

Във връзка с откритата редовна контейнерна линия през пристанището от юни тази година и преминалите 3 кораба с контейнери на Maersk, Грйонберг, отговаряща за клъстера – България, Гърция и Кипър, на място се запозна с предимствата и възможностите на „Пристанище Бургас” ЕАД, което ще спомогне за развитие на сътрудничеството между двете страни.

Благоприятното географско разположение на пристанището (в близост до Босфора) и дълбоководни кейови места до 15.50 м, може да доведе до превръщането му в лидер в контейнерния превоз, като основна дестинация за Черноморския регион.

maritime.port.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор