Москва не признава правото на ЕС за ”Южен поток”

iujen-potok

Междуправителствените споразумения за строежа на „Южен поток“ имат превес над законодателството на ЕС, заяви руският премиер Дмитрий Медведев, цитиран от ИТАР-ТАСС.

„От гледна точка на международното право актовете на ЕС за страните членки са национално законодателство, а в международното право и в правото като цяло действа принципът за предимството на международното право пред националното законодателство“, припомни Медведев.

Заявката за невъзможно отстъпване Медведев направи в Словения, където бяха обсъдени стъпките за строителството на участъка от газопровода в страната.

Шест държави от ЕС и Сърбия са част от проекта „Южен поток“.  В същото време Европейската комисия настоява собствеността между доставчика на газ и оператора на енергийната инфраструктура да бъде разделена. Комисията твърди, че по газопровода трябва да може да се транспортира газ и на други доставчици, а тарифите в ЕС да се определят от независим системен оператор.

 „Не се съмнявайте, че Европа ще получи газ в уговорените срокове“, отсече Медведев.
Морският участък на газопровода „Южен поток“ през Черно море е офшорната част на газопроводната система „Южен поток”, която ще увеличи сигурността на доставките на природен газ от Русия до Централна и Югоизточна Европа, като създава нов маршрут за снабдяване и осигурява допълнителен транзитен капацитет. Морският участък на газопровода „Южен поток“  ще бъде дълъг 931 км, като започва от руския бряг на Черно море в района на Анапа, пресича турската изключителна икономическа зона в Черно море и достига българското крайбрежие близо до Варна. Българският участък на проекта ще бъде с дължина приблизително 236 км. Той започва от границата между турската и българската изключителни икономически зони в Черно море и достига до сушата в България. От там, природният газ ще бъде транспортиран през страната от Южен поток България АД, а по-нататък – от други съвместни предприятия в Югоизточна и Централна Европа. Очаква се търговските операции да започнат в края на 2015 г. Когато е в пълна експлоатация, морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от четири тръби и ще достига годишен капацитет от 63 милиарда кубични метра.

South Stream Transport B.V. е международно съвместно предприятие, създадено за планирането, изграждането и последващата експлоатация на морския газопровод през Черно море. Акционери на компанията са руската ОАО “Газпром” (50% акционерно участие), италианската Eni S.p.A (20% акционерно участие), френската енергийна компания EDF и германската Wintershall Holding GmbH (BASF Group), притежаващи по 15% дялов капитал.

 

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор