Напредък в работата по проекта за развитие на пристанищата по Дунав

img_97082

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представи напредъка в работата по проекта DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав”. Семинарът беше открит от к.д.п. Петър Петров – и.д. главен секретар на ИА „Морска администрация”. Проектът се реализира по Оперативна програма  за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013“.

В рамките на събитието к.в.п. Тони Тодоров, директор на дирекция „Морска администрация – Лом” и ръководител на проекта запозна присъстващите с изпълнението на дейностите по работните пакети. Той обясни, че проектът DaHar успешно обединява усилията на институции, организации и фирми от региона на Средния и Долен Дунав за да се усъвършенстват транспортните отношения, да се повиши ефикасността на превозите по реката. По думите му целите на проекта са близки и до нашата национална политика в областта на вътрешния воден транспорт – да се насърчава развитието на българските дунавски пристанища като интермодални центрове и важни логистични връзки.

Работата на клъстера „Зелен товарен транспорт” представи Любомир Сяров. Той подчерта, че целта е клъстера да предоставя комплексни (интермодални) транспортни услуги –  българската транспортна система да се интегрира  с европейската, с цел насърчаване използването на комбинирани форми на транспортна услуга през и на територията на България. Целта е успешно да се съчетаят различните видове транспорт в интеграция със съществуващите пристанищни, фериботни и вътрешни железопътни терминали с цел привличане на транзити и да се намалят транспортните разходи.

ИА „Морска администрация” работи по още 3 проекта по Оперативна програма  за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”. Проект ADB – мултимодална платформа „Адриатическо море – река Дунав – Черно море” беше  представен от неговия ръководител Петър Киров, заместник-изпълнителен директор на ИА МА. Основната идея на проект ADB е да развива и насърчава алтернативни транспортни решения с фокус върху мултимодалните превози от пристанищата на Адриатическо море, река Дунав и Черно море към вътрешността на региона.

За постигнатите от проект  GIFT – „Зелени интермодални транспортни коридори” резултати говори Анна Натова, ръководител на проекта и директор на дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в Морска администрация. Основната цел на проект GIFT е да насърчи използването на зелени интермодални транспортни коридори на територията на Югоизточна Европа.

К.д.п. Георги Иванов, директор на дирекция „Морска администрация” – Русе и ръководител на проект HINT „Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии” представи работата на последно стартиралия във времето проект, по който работи ИА „Морска администрация”. В рамките на него се надгражда вече завършилия проект „Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения”(NELI). Проектът е насочен към създаване на уникална хармонизирана система за теоретично и практическо обучение в корабоплаването по вътрешните водни пътища в района на река Дунав.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на