Нарязаха четвърти риболовен кораб по ОП „Рибарство“

Моторният катер „Нептун”, който е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море, бе нарязан за скрап с финансовата помощ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР). Изплатената премия за скрапирането му е по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“.
Бенефициентът – ЕТ „Ивет-Йордан Кузов“, гр. Варна, е сключил договор за покупко-продажбата на „Нептун” за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Мярката има компенсаторен характер и се финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% – национално доплащане от държавния бюджет.

Калкулираната премия по проекта е на стойност над 71 700 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на близо 70 000 лв. Премията се намалява с размера на продажната цена.

Това е  четвъртият проект с изплатена публична помощ от ДФ „Земеделие” за прекратяване на риболовни дейности по програма “Рибарство”.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Роберт Радославов: „Рубишипс“ е сред най-успешни параходства в Европа

Роберт Радославов е роден в Русе преди 56 години.  Завършил е Техникума по речно корабостроене и корабоплаване TРКК Русе, ВНВМУ "Н.Вапцаров" Варна , СА "Д.Ценов" Свищов.   Има

Поне четирима искат поста генерален директор на Пристанищна инфраструктура

Четирима бивши генерални директори на ДП "Пристанищна инфраструктура" участват в обявения конкурс за същата позиция. Това съобщават източници на Maritime.bg в Министерството

За пореден път и без никакви доказателства: Израел хвърля обвинения срещу Иран за атака срещу кораб (обзор)

Реален и ефективен отговор срещу иранския терор. Това са обсъдили в телефонен разговор външният министър на Израел и държавния секретар на САЩ по повод инцидента, при който