Ново признание за ВВМУ: Лиценз от АЯР

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

В началото на юли т. г. Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ получи ново признание.

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) му издаде лицензия за специализирано обучение и издаване на сертификати за правоспособност на лица, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

Такава лицензия досега имаха само четири организации в България, три от които са в София и една в Козлодуй. Обучението е в пълно съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), последно актуализиран през 2010 г.

Същият закон регламентира сурови санкции за лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения без удостоверение за праваспособност или без задължителното ежегодно поддържащо обучение.  С новата лицензия на ВВМУ хората, работещи с източници на йонизиращи лъчения от Варна и Североизточна България са много улеснени. Сега обучението може да се провежда в рамките на 4 дни (2 дни за поддържащо обучение) в Морското училище.  Това удобство е още по-значимо, като се имат предвид санкциите, предвидени в закона. / в-к Черно море

maritime.port.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Браншът: Трябва да паднат нормативните пречки пред иновациите в аквакултурите

Над 20 - 30 млн. лева са заделени за аквакултурите през новия програмен период и за тяхното ефективно усвояване са нужни съвременни технологични решения, заяви пред Maritime.bg

Бреговата охрана на САЩ потвърди за инцидент на кораб с български моряци

От окръжния команден център в Сан Франциско на Бреговата охрана (БО) на САЩ потвърдиха в телефонен разговор пред Maritime.bg за инцидент и предстояща медицинска евакуация на