Обсъждат образованието на специалистите по Дунав

Фото: Peter Ronken
Фото: Peter Ronken

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ Георги Цветков ще открие работната среща на тема „Хармонизиране на стандартите за обучение и сертификати в областта на вътрешните водни пътища” – STCIN. Събитието се организира в рамките на проект HINT – „ Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии”. Срещата ще се състои на 22 октомври (вторник), от 10:00 ч., в зала 2 на новооткрития център на ул. Студентска № 8 в град Русе.

Проектът се изпълнява в рамките на транснационалната програма за сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”. Целта е да се използват резултатите, постигнати по вече завършилия проект „Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI). Благодарение на това ще се насърчи транснационалното сътрудничество, което да доведе до подобряване и хармонизиране на образованието и обучението на персонала по вътрешните водни пътища в Дунавския коридор. От българска страна в проекта участват Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

HINT отговаря на възникналите от европейските стратегии и директиви специфични проблеми на вътрешния воден транспорт. Те са свързани с недостига на квалифициран персонал, с мобилността на работната сила и недостатъчната употреба на компютърни и комуникационни инструменти, които да удовлетворят увеличаващата се нужда от интермодален и мултимодален транспорт.

Проектът цели да приложи мерките за действие – необходимостта от синхронизирано образование, стандарти и практически възможности за обучение, платформа за самооценка, електронно обучение. Общите стандарти при подготовката и сертифициране на кадрите по вътрешен воден транспорт синхронизират и стабилизират процеса на обучение на европейско ниво. Това ще бъдат и основните теми, които ще бъдат обсъждани по време на работната среща в Русе.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Празник на флота в Русе (галерия)

От град Русе започнаха празненствата по случай 142-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България. Заместник-командирът на Военноморските сили

Проф. Илия Пеев: Поне 15% ръст на БВП може да даде морската индустрия

За възможността националната морска идея, която толкова пъти беше неглижирана, най-после да има по-ефективна и резултатна завършеност, за очакванията на морската ни общественост