Община Бургас купува още три лодки за о. „Св. Анастасия“

16947
Община Бургас обяви обществена поръчка за доставка на три употребявани лодки, за превоз до остров „Св. Анастасия”. Лодките ще бъдат използвани за транспортиране на товари и пътници – оборудване, консумативи, стоки, обслужващ персонал, предаде Фокус.

.В заповедта за обявяване на обществената поръчка са описани параметрите на които трябва да отговарят плавателните съдове, както и годината на производство. Обществената поръчка се финансира изцяло със средства от бюджета на Общинско предприятие „Туризъм“ – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/ с включен ДДС. Класирането на участниците се извършва въз основа на критерия „най-ниска цена”, при спазени технически и квалификационни изисквания.

Лодките, предмет на обществената поръчка, следва да бъдат доставени до Пристанище Бургас. Тези лодки са извън обявената обществена поръчка за наемане на малък плавателен съд, който основно ще се извършва превоза на пътници. Припомняме, че общината бе обявила това по-рано до окончателното построяване на поръчания по проекта кораб, който в момента се строи в Царево.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал