Оптимизират управлението на отпадъците в пристанищата

otpadaci-pristanishte

ДП „Пристанищна инфраструктура“ откри процедура за избор на изпълнител с предмет „Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

Обхватът на поръчката включва изготвянето на прединвестиционни проучвания за нуждите и капацитетите от приемни съоръжения в пет пристанища /Бургас, Варна, Русе, Лом и Видин/, изготвяне на списък на нужното оборудване и технически спецификации, създаване на база данни за отпадъците, генерирани от плавателните средства, както и осъвременяване на плановете за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Консултантът ще трябва да изготви и проекти за промени в действащи нормативни актове, свързани с управлението на отпадъците от корабоплавателна дейност.

Предложенията ще се оценяват според направения анализ на приложимата нормативна уредба и добрите практики към дейностите, което включва и описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени и оценка на използвания подход при изпълнение на консултантските дейности съгласно техническата спецификация и реалистичност на календарния график, което включва описание на организацията на изпълнение на дейностите, съответствие на консултантските дейности с международните препоръки, ръководства и добри практики и изпълнимост на плана за действие.

Срокът за получаване на тръжните документи е 27.12.2013 г. Офертите трябва да бъдат подадени до 06.01.2014 г. Отварянето им е предвидено за 07.01.2014 г.

Обявената обществена поръчка е в изпълнение на проект „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение“, финансиран по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОП „Транспорт“, по който ДП „Пристанищна инфраструктура“ е бенефициент. В рамките на проекта ще бъдат постигнати адекватни съвременни решения за проблема с управление на отпадъците, генерирани от корабоплавателна дейност, остатъците от корабни товари, както и отпадъците от масла и течни горива.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Естакадата в Шабла, а не удълбочаването за 400 млн., е причина за рокадата в ДППИ

Строежът на морската естакада при нос Шабла е предаден за проверка на Софийска градска прокуратура. Това съобщи пред БНР служебният министър на транспорта Георги Тодоров.