Представят възможностите за риболов в Черно море

riboloven-korab

Предложението на Европейската комисия за определяне на възможностите за риболов за следващата година в Черно море се очаква да бъде представено през месец ноември. То трябва да бъде гласувано от Съвета на ЕС по време на заседанието му през месец декември.

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова след проведеното днес в Люксембург заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

От изключително значение е за всеки конкретен случай да бъдат вземани предвид спецификите на отделните рибарства и региони, така че в максимална степен да бъде осигурена устойчивостта на рибарството във всичките му аспекти – екологичен, социален и икономически”, коментира зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова.

Според нея в предложенията за определяне на възможностите за риболов също така е важно да бъдат отчетени и становищата на учените, както и техните препоръки, за състоянието на запасите.

По време на срещата Съветът постигна политическо споразумение по отношение на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море, за 2014 г.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор