Пристанище Варна получава безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

ChaparovНовоназначеният изпълнителен директор на „Пристанище Варна” ЕАД доц. д-р Божидар Чапаров подписа днес в София договор с Агенцията по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд.

Пристанището кандидатства със своя разработка за тази финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор по проекта, с определен срок. Утвърденият проект е по Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите в производството” с основна област: „Подобряване на условията на труд на работното място”.

След извършването на анализ на състоянието и организацията на трудовата дейност ще бъде осъществена модернизация и реконструкция на съответните технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване на условията на труд.

Голяма част от отпуснатата сума ще бъде изразходвана за закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. За реализацията на проекта е планирана сумата от 233 065 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 178 452 лева, а съфинансирането от страна на „Пристанище Варна” ЕАД е 44 613 лева.

Целевата група по проекта обхваща приблизително 1550 души. Около 1205 души ще получат нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло. От климатизирането на 10 работни помещения и на 48 кранови кабини ще се възползват над 250 души, които изпълняват производствени задачи в тях. Над 250 работника ще бъдат предпазени от топлинен удар, дехидратация, нарушение на водно-солевия баланс, неблагоприятни климатични условия, прах, шум и други вредни за здравето фактори на околната среда.

Всичко това ще доведе и до повишаването на производителността на труда в основните звена на „Пристанище Варна” ЕАД.

Maritime.bg –  Курс

Последни новини

Последни новини

Морски организации настояват за включване на синята икономика в Плана за възстановяване

За включване на синята икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост на България настояват в писмо до президента Румен Радев Българска морска камара Морски