Росморпорт и пристанище Антверпен подписаха споразумение


Пристанището в Антверпен ще си сътрудничи в близките 5 години с Росморпорт
, руската държавна компания, която защитава интересите на федерацията в пристанищата. Подписването на споразумението идва на фона на идеалните търговски отношения между Русия и Антверпен.

Всъщност РФ е четвъртият по големина търговски партньор на Антверпен. През 2012г. общият обем на товари между Антверпен и Русия възлиза на 8,6 млн. тона. Около 90% от тези товари идват от дестинации на руското балтийско крайбрежие.

Двете страни подписали споразумението ще си сътрудничат в областта на развитието на пристанищната инфраструктура, се казва в официални съобщения от двете компании. Освен това, сътрудничеството ще бъде насочено и към разширяване на транспортните и логистични мрежи и привличане на инвестиции в пристанищните съоръжения.

В проекта е включена и специална платформа, която ще търси най-добрите начини за подобряване на енергийната ефективност на пристанищните съоръжения и внедряването на възобновяеми енергийни източници. Също така страните по споразумението ще осъществяват редовни курсове за обучение и обмен на служителите.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор