Ръст за Пристанище Бургас за първото шестмесечие

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.port.bg

През първото шестмесечие на 2011 г. “Пристанище Бургас” ЕАД отчита ръст на преминали основни товари, спрямо същия период на миналата година. Товарооборотът е със 17.9 % над утвърдения бизнес-план на дружеството.

Нараснал е износът на зърнени храни с 43,2%. Осъществен е внос и транзит на въглища в размер на 61 хил. тона, захар в размер на 26 хил. тона и износ на феросилиций – 10 хил. тона.

При генералните товари общо се наблюдава нарасване спрямо предходната година с 38,1% и спрямо бизнес плана с 31,6%. С 46% са нараснали количествата обработени метали спрямо 2010 година, а контейнерите с 34%. През периода са преминали 48 хил. тона опасни наливни товари.

Приходите общо са с ръст 28% спрямо планираните и с 22,7% спрямо отчетените за съответния период на 2010 г.

През първите шест месеца се отчита печалба преди лихви и данъци /EBIT/ в размер на над 1 910 хил. лева.

На проведена на 21.07.2011г. работна среща със синдикалните организации в дружеството, ръководството им представи резултати от дейността и съгласно клаузите на подписания КТД и решение на Съвета на директорите  за първото шестмесечие всички пристанищни работници и служители ще бъдат стимулирани с допълнително възнаграждение съответстващо на отчетните резултати.

Зърнената кампания е в разгара си, като в момента  м/к “Ilse” товари 37 250т ечемик на 19 корабно място, като товара му е доставен от четири различни товародателя.

Очакваната добра реколта от зърнени култури през тази година и нейната максимално бърза и качествена реализация на външните пазари през Пристанище Бургас ще доведе до повишаване на финансовия ресурс на дружеството.

maritime.port.bg – Пристанища

 

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на