Седем български и един чуждестранен студент в стажантската програма на ДППИ

През тази година Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ стартира Стажантска програма насочена към студенти. За включване в програмата те трябва да учат експлоатация на пристанища, екология и управление на околната среда, строителство (хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство), информационни технологии, радиокомуникационна техника и технологии, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти или управление на човешки ресурси.

Кандидатите са студенти завършили трети курс на обучение, с отлична компютърна грамотност, владеещи английски език и с успех над 4,50.

Стажът в ДППИ е платен или неплатен в зависимост от продължителността, натовареността, спецификата на стажантските дейности и индивидуалните възможности и характеристики на кандидатите. Продължителността на стажа зависи от задълженията, предвидени в различните направления на предприятието, като обичайната продължителност е от 1 до 3 месеца.

През 2011г. в Стажантската програма на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ са приети 8 студенти, съобщи за maritime.port.bg ръководителят на отдел „Човешки ресурси“ Иван Иванов.

Четирима студенти са приети в Териториалното поделение “Пристанище Варна”, по един в “Ръководство на корабния трафик – Варна” и  Териториално поделение “Пристанище Бургас”, а други двама в Главното управление на предприятието в София.

Седем са приетите български студенти в програмата на ДППИ. От тях 5 са студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, а двама учат в Технически университет – Варна.  Иван Иванов съобщи още, че в програмата е бил приет и студент от Университет Аалборг, Дания.  По думите му шестима от приетите се обучават по специалност Технология и управление на флота и пристанищата, а един студент учи Компютърни науки.

Кандидатите за стаж преминават през процедура по подбор въз основа на документите за кандидатстване и проведени събеседвания. Стажовете се провеждат по индивидуални план-графици за всеки стажант. По време на провеждане на стажа се определя ментор и се провеждат периодични срещи между стажанта, неговия ментор и ръководителя на звеното, в което се провежда стажа. При приключването на стажа се извършва преглед и оценка на представянето на стажантите от ментора, ръководителя на звеното или от мениджър човешки ресурси. От стажантите се изисква попълване на анкетна карта за обратна връзка. Издават се и удостоверения за успешно преминат стаж.

„Получените данни се анализират от отдел “Човешки ресурси” с цел подобряване на стажантската програма и връзката й с процесите по набиране и подбор на персонал за нуждите на предприятието“, заяви Иванов.

maritime.port.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на