Създават консултативен съвет за Черно море

kater-iara

Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, експерти на агенцията и браншови организации от сектор “Рибарство” ще вземат участие в работна среща на 13 юни 2013 г. в Брюксел във връзка със създаването на Консултативен съвет за Черно море.

Срещата се организира от Генерална дирекция “Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия.

На нея браншови представители от сектор „Рибарство” на България и Румъния, администрациите в тази област, а също така и всички заинтересовани страни от Черно море ще имат възможността да участват в дискусията за създаване на Консултативен съвет за Черно море до 2015 г.

Всяка страна щe представи своите предложения и виждания относно създаването и работата на Консултативния съвет за Черно море.

От българска страна ще се настоява централата на Консултативния съвет за Черно море да бъде в България.

Очаква се Консултативният съвет за Черно море да насърчи опазване на рибния ресурс и популяризира обмена на данни и добри практики между научните институти и професионалните организации на рибари, производители и преработватели в региона, както и да задълбочи сътрудничеството между страните в Черно море.

Maritime.bg – Рибарство

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини

Военноморският музей представя изложбата „По пътя към българското Освобождение“ по случай 3 март

В деня на националния празник 3 март Военноморският музей предлага на посетителите си изложба с непоказвани артефакти от своите фондове. Художествени и документални