Центърът за речни информационни услуги в Русе е изграден

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Приключиха основните строителни дейности по изграждането на Центъра за речни информационни услуги, гр. Русе, съобщиха от ДП „Пристанищна инфраструктура“. Началото на строителството бе дадено с официална церемония през месец декември м.г. За по-малко от година, на брега на Дунав вече се издига сградата, в която ще бъде съсредоточен целият контрол на корабния трафик по реката.

Концепцията и проектът на РИС-центъра са дело на екип на архитектурно студио „ВАМОС” под ръководството на арх. Николай Симеонов, строителството и оборудването са възложени на „Консорциум Дунав” с водещ партньор „Крис Груп” ООД.

Сградата на Центъра за речни информационни услуги е на 3 нива и в нея ще се помещават контролната зала за управление на корабния трафик, зала за обучения и технологични помещения, в които ще бъдат разположени техника и съоръжения за осигуряване функционирането на Речната информационна система – БУЛРИС. Предвижда се в сградата да се помещава и център за кризисни ситуации, който ще позволява работа в непрекъснат режим на големи екипи и ще бъде осигурен със специални комуникации за връзка между различните институции, ангажирани с целия процес по контрол и управлeние на корабния трафик. Върху сградата ще бъдат монтирани антени и станции за работата на информационната система, както и локална фотоволтаична система, която ще осигурява независимо електрозахранване.

Общата стойност на инвестицията е 5 986 752,89 лв. (без ДДС), от които 5 088 739,96 лв. се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а 898 012,93 лв. от държавния бюджет.

Строителните дейности, организацията на движението в района на РИС-центъра, подходите към сградата, както и изграждането на нов железопътен прелез и реконструкция на кейовата стена се планира да приключат в началото на месец април 2014 г.

Изграждането на центъра за речни информационни услуги в Русе е част от дейностите, попадащи в обхвата на фаза 2, лот 1 от проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”. Проектът се финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Общата стойност на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” е 42 318 622,36 лева. Средствата, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, възлизат на 30 072 076,66 лв, а националното съфинансиране е в размер на 5 306 837,06.

Проектът трябва да бъде окончателно завършен в средата на 2014 г.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Празник на флота в Русе (галерия)

От град Русе започнаха празненствата по случай 142-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България. Заместник-командирът на Военноморските сили

Проф. Илия Пеев: Поне 15% ръст на БВП може да даде морската индустрия

За възможността националната морска идея, която толкова пъти беше неглижирана, най-после да има по-ефективна и резултатна завършеност, за очакванията на морската ни общественост