Консорциум спечели поръчката за проектиране и внедряване на ГИС на пристанищата

От Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ съобщиха, че е бил избран изпълнител за проектиране и внедряване на Географска информационна система на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Обществената поръчка, обявена за целта, е била спечелена от Консорциум „ГеоПорт” – „ТехноЛогика” ЕАД, „Интерграф Италия” ООД (Intergraph Italia L.L.C.), „Геотехноинженеринг” ЕООД, с предложена цена 3 500 505 лв. без ДДС.

Втората най-добра оферта е изготвил друг консорциум. Това е ПОРТС-ГИС ДЗЗД – „ЕСРИ България” ООД, „ЕСРИ Португалия”,  „Системи и географска информация” АД, „ТПО” ВАРНА „ЦППБО” ЕООД, „Геохайд” ООД, с предложена цена 3 878 000 лв. без ДДС.

Решението на възложителя може да бъде обжалвано от всеки заинтересован участник относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на получаването му от участниците в процедурата.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.” .

Мaritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на