Консорциум спечели поръчката за проектиране и внедряване на ГИС на пристанищата

От Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ съобщиха, че е бил избран изпълнител за проектиране и внедряване на Географска информационна система на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Обществената поръчка, обявена за целта, е била спечелена от Консорциум „ГеоПорт” – „ТехноЛогика” ЕАД, „Интерграф Италия” ООД (Intergraph Italia L.L.C.), „Геотехноинженеринг” ЕООД, с предложена цена 3 500 505 лв. без ДДС.

Втората най-добра оферта е изготвил друг консорциум. Това е ПОРТС-ГИС ДЗЗД – „ЕСРИ България” ООД, „ЕСРИ Португалия”,  „Системи и географска информация” АД, „ТПО” ВАРНА „ЦППБО” ЕООД, „Геохайд” ООД, с предложена цена 3 878 000 лв. без ДДС.

Решението на възложителя може да бъде обжалвано от всеки заинтересован участник относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на получаването му от участниците в процедурата.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.” .

Мaritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за

Министър Явор Гечев: Ще защитим българските рибари и икономическите интереси на страната

Министерството на земеделието защитава българските рибари и икономическите интереси на страната. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев на среща с капитаните на