Държавите се обединяват за устойчиво бъдеще – напредък в управлението на риболова и аквакултурите в Средиземно и Черно море

Повече от 20 държави и Европейският съюз са приели 34 мерки за гарантиране на опазването и устойчивото използване на живите морски ресурси, както и устойчивото развитие на аквакултурите в Средиземно и Черно море.

Тамер Гюнал / GFCM

Четиридесет и шестата сесия на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) на Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO), която приключи вчера в Сплит, Хърватия, беше една от най-продуктивните в историята на организацията. Това съобщиха пред Maritime.bg от GFCM.

GFCM е регионалната организация за управление на рибарството с правомощия да прави задължителни препоръки за развитието на рибарството и аквакултурите в Средиземно и Черно море. Като такава, годишната сесия е ключова дата в календара на сектора и тази година тя събра представители на страните-членки на GFCM, заедно с експерти и наблюдатели от 12 партньорски организации, включително Global Fishing Watch, MEDAC, Oceana, OceanCare и WWF .

Всяка година се предлагат препоръки и резолюции, които се гласуват, докато членовете на GFCM се споразумяват за работен план за идните години. Всички решения са насочени към поставянето на дългосрочното бъдеще на жизненоважния сектор на рибарството и аквакултурите в региона на устойчива основа.

Тази година единодушно са приети общо 34 решения, включително 24 задължителни препоръки, най-големият брой досега. Предложенията са съсредоточени върху три основни теми: подобряване на управлението на рибарството, справяне с проблемите на климата и околната среда в сектора на рибарството и аквакултурите и подобряване на съответствието.

Научно базираното управление продължава да расте

През последното десетилетие GFCM въведе научнообосновани многогодишни планове за управление на ключови търговски запаси, като в момента работят общо 10. Тези планове ръководят прилагането на мерки за постигане и поддържане на устойчива експлоатация на рибните ресурси, противодействие на свръхулова и осигуряване на високи и дългосрочни добиви.

„Данните показват, че плановете правят реална разлика към целите за устойчивост“, каза Валери Лайне, ръководител на звеното за управление на рибарството в Средиземно и Черно море в Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия.

„Много е окуражаващо да видим въздействието на нашите общи усилия.“, каза още Лайне.

Поредица от предложения, базирани на солидни и изчерпателни научни становища от спомагателните органи на GFCM, бяха приети в Сплит за допълнително прецизиране на обхвата и ефективността на действащите планове.

Повишена подкрепа за екологични мерки

Продуктивният риболов зависи от здравето на морето и заедно с мерките, насочени директно към търговските рибни запаси, на масата за преговори бяха поставени и редица препоръки за минимизиране въздействието на риболова върху по-широката морска среда. Беше договорен регионален план за действие за защита на уязвими видове, включително морски птици, китоподобни и морски костенурки; междувременно критично застрашените видове като европейската змиорка и черноморските есетри получиха повишени нива на защита.

Уязвимите морски среди също бяха в рамките на дискусиите, като членовете се споразумяха за пътна карта за установяване на зона с ограничен риболов, за да се защитят крехките коралови масиви Cabliers в Алборанско море.

И докато светът се стреми да намали емисиите на парникови газове съгласно Парижкото споразумение, GFCM стартира дългосрочна инициатива за декарбонизация на регионалния риболовен флот.

Аквакултурите също имат важно екологично измерение. Тази тема получи особено внимание с предложения, произтичащи от няколко държави, които се интересуват от устойчивото развитие на сектора. Гарантирането, че секторът използва екологични производствени системи, е ключово съображение за неговото продължаващо развитие и резолюцията за стартиране на насоки, подкрепящи прилагането на програми за мониторинг на околната среда в целия регион, получи силна подкрепа. Проактивните усилия за намаляване на употребата на пластмаса и подобряване на управлението на отпадъците в сектора също бяха отразени в новите решения.

Както направиха за риболовния флот, участниците в сесията направиха поредица от предложения за декарбонизация на сектора на аквакултурите, включително насърчаване на устойчиви енергийни източници, техники за улавяне на въглерод и производствени методи с ниско въздействие, както и стартиране на регионален климат план за адаптиране, за да направи сектора по-устойчив на промени в затоплящия се свят.

По-силни възможности за прилагане

Последната област в светлината на прожекторите на четиридесет и шестата сесия беше спазването на разпоредбите – тоест гарантиране, че решенията на GFCM се прилагат ефективно и че страните членки изпълняват ангажиментите, които са поели за развитието и регулирането на своите дейности в областта на риболова и аквакултурите. Бяха поставени важни етапи в много области и бяха са нови инструменти за осигуряване на култура на съответствие.

Стартирани са две постоянни схеми за инспекция и наблюдение за международни води, докато новите схеми за документиране на улова на важни за търговската мрежа черноморски калкан и средиземноморски червен корал ще повишат отчетността и ще допринесат за борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

Освен това е създаден нов механизъм за насърчаване на култура на съответствие в региона, чрез приемането на ключово решение, което би позволило на Комитета за съответствие да идентифицира по-добре случаите на неспазване, техните източници и, най-важното, подходящи последващи действия действия за тяхното предотвратяване и смекчаване.

Силен политически ангажимент бе показан и във връзка със създаването на регионална система за наблюдение и контрол на корабите.

Последни новини

Последни новини

БАМК: Отвличането на „Galaxy Leader“ е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН

Отвличането на "Galaxy Leader" е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН. Това пише в декларация до премиера Николай Денков на Българската

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер „Central Park“

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер CENTRAL PARK, в екипажа на който има двама български моряци. Това стана ясно от думите на говорителя на Пентагона

Израелската ZIM: Предприемаме временни проактивни мерки, за да гарантираме безопасността на нашите екипажи

Израелската ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) потвърждава постоянния си ангажимент да обслужва източносредиземноморските и израелските пристанища. Това обявиха пред