Министър Гвоздейков: Имаме пълна дигитализация на процесите по обработка на товари в пристанищата

Имаме пълна дигитализация на процесите по обработка на товари в пристанищата. Това заяви в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, който заедно със зам.-министър Анна Натова участва в представяне на националната система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища.

По думите на Гвоздейков предстои отпадане на хартиените носители.

„Вместо 4-5 документа, които са издавани до този момент, вече ще бъде издавн само един и това ще бъде интегрирано в системите на разчлините институции“, изтъкна министърът.

Той изрази надежда и терминалните оператори да интегрират своите системи за електронно управление в Port Community System (PCS).

Така на практика пристанищата в Бургас и Варна ще се превърнат в интелигентни цифрови пристанища, заяви още Георги Гвоздейков.

Той изтъкна, че с въвеждането на новата система се очаква постигане на 40% по-голяма ефективност за компаниите по отношение на времето и разходите при обработката на товари.

Вижте още във видеото:

Още от посещението на министър Георги Гвоздейков в Бургас
Maritime.bg | Гвоздейков за рокадата в ДППИ: Всеки министър избира сам екипа си
Maritime.bg | Министър Гвоздейков: Няма проблеми с експлоатацията на пристанищен терминал Росенец
Aviation.bg | Министър Гвоздейков: Официално ще бъде открита една от площадките на приемаща болница по HEMS
Aviation.bg | Георги Гвоздейков: Ще бъде създаден нов отдел за БЛС

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представи новата Национална система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища /Bulgarian Port Community System – BulPCS/ в рамките на заключително събитие по проекта.

Внедряването на системата е съществена стъпка напред за разширяване обхвата на дигитализацията и подобряване на ефикасността и устойчивостта на транспортните и логистични вериги. То е от изключително значение за опростяване на административните процедури, като намалява използването на хартиени носители и времето, необходимо за изпълнение на всеки процес в пристанищните терминали.

Разработената дигитална платформа осигурява сигурен и защитен обмен на информация между заинтересованите лица от публичния и частния сектор и е предназначена да подобри конкурентното представяне на пристанищната общност. Основната цел на системата е да оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси, чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. 

Системата стандартизира обмена на съобщения между членовете на пристанищната общност, като обединява постъпващата информация и я предоставя на потребителите от общността в съответствие с тяхното участие и ниво за достъп. BulPCS предоставя голямо разнообразие от услуги, като например лесен, бърз и ефективен обмен на информация, електронна обработка на митнически декларации и еднократно подаване на цялата информация относно пристигане, обработка на товари и отплаване на кораби.

Проект № BG16M1OP001-4.002-0001 „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“ е финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 

Още от посещението на министър Георги Гвоздейков в Бургас
Maritime.bg | Гвоздейков за рокадата в ДППИ: Всеки министър избира сам екипа си
Maritime.bg | Министър Гвоздейков: Няма проблеми с експлоатацията на пристанищен терминал Росенец
Aviation.bg | Министър Гвоздейков: Официално ще бъде открита една от площадките на приемаща болница по HEMS
Aviation.bg | Георги Гвоздейков: Ще бъде създаден нов отдел за БЛС

Последни новини

Последни новини

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на