Положителна тенденция: Засилен интерес към всички морски училища в България

Интересът към морското образование у нас е засилен. Това сочи проучване на Maritime.bg сред висшите и средните морски образователни центрове.

В страната това са Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), Технически университет – Варна (ТУ-Варна), Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец” (ВМГ), Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола” – Бургас (ПГМКР). Специалисти за речната индустрия подготвя Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе (ПГРКК).

Тенденциите показват, че в близките години по-голямата част от кандидатите ще от вътрешността на страната. Постепенно интересът на кандидатите живеещи в големите градове по крайбрежието ще спада. Типично морските Варна и Бургас, традиционно „даващи“ най-много кандидати, ще бъдат изместени. Очаква се интересът към морското образование да се засили в слаборазвитите или развиващи се региони на страната. Все повече момичета ще се нареждат сред кандидатите.

Вероятната причина за засиления интерес към морското образование тази година е икономическата и финансова криза.

Това потвърдиха и десетки кандидат-студенти, на които Maritime.bg зададе въпроси.

Най-голям брой от кандидатите в морските ВУЗ-ове заявяват, че кандидатстват в тях заради сигурността, която осигурява професията на море.
 

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

За новата учебна година ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” приема 515 бакалаври. 400 от тях са в редовна форма на обучение, а останалите 115 – в задочна.

В Навигационния факултет ще се обучават 320 младежи, а в Инженерния 195.

Днес завърши записването на второ класиране във ВВМУ.  Започнало е записването на платени бакалаври.

5 души са се борили за място в курсантските бройки, където бяха приети 18 души.

През следващия месец ще започне прием на 45 магистри държавна поръчка и на около 100 магистри в платена форма на обучение.

Налице са ограничени бройки чуждестранни студенти от Грузия, Румъния, Русия и Виетнам.

Отчитат се по-добри резултати от миналогодишния прием, като тази година местата се запълваха по-бързо. Разбира се ще обобщим всички резултати след като запишем платените бакалаври”, каза пред Maritime.bg началникът на ВВМУ кап. I ранг проф. двн Боян Медникаров.

Технически университет - Варна
Технически университет – Варна

В Технически университет – Варна също се отчита по-висок интерес от миналогодишния. Тази година броят на приетите в морските специалности е увеличен с 45 места.

В ТУ – Варна ще бъдат приети 90 души в специалност „Корабни машини и механизми“ – 60 редовно и 30 задочно. В „Корабоводене“ – 45 редовно и 15 задочно. По специалностите „Експлоатация на флота и пристанищата“ и „Корабостроене“ ще се обучават по 30 души в редовна форма на обучение и по 15 в задочна.

За първа година университетът приема студенти в специалност „Електрообзавеждане на кораба“. 30 младежи ще се обучават в редовна и 15 в задочна форма на обучение.

При всички морски специалности отчитаме повишен интерес, спрямо миналогодишния.  Отчита се и повишен интерес към задочната форма на обучение, вероятно заради кризата„, заяви за Maritime.bg доц. Петър Петров.

Варненска Морска Гимназия "Свети Николай Чудотворец"
Варненска Морска Гимназия „Свети Николай Чудотворец“

Общият бал на приетите, тази година, във Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец” е по-висок.

За новата учебна година ще бъдат записани около 100 души, в две паралелки след VII клас и една след VIII клас.

Отчетено е 100% запълване на свободните места при приема на ученици за обучение след VII клас. Те ще се обучават по специалностите „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба”.

Приетите след  VIII клас ще се обучават в специалност „Корабостроене”.

Тазгодишната кампания е по-добра от миналогодишната. Отчитаме, че 60% от децата, които кандидатстват в гимназията след 8 клас са от вътрешността на страната. Положителен е фактът, че тази година общият бал е по-висок”, каза пред Maritime.bg директорът на училището инж. Пепа Василева.

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - Бургас
Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас

В Професионалната гимназия за морско корабоплаване и риболов „Свети Никола” – Бургас също е отчетен засилен интерес.

Тази година приемът в училището е бил само по специалността „Корабоводене – морско”, като в нея ще бъдат приети 26 души.

За ученици, завършили VIII  клас не се е извършвал прием.

При нас основният поток е от деца от Бургас и Созопол. Отчетохме засилен интерес, но все още остават няколко свободни места”, каза пред Maritime.bg инж. Живомир Стефанов, който замества директора Панайот Жечков.

Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване - Русе
Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе

Единствено в Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе тази година съобщават за по-слаб интерес. В гимназията е обявен план-прием на ученици по три специалности след VIII клас. 26 младежи в специалност – „Корабни машини и механизми“ и по 13 в специалностите „Корабоводене – речно“ и „Експлоатация на пристанищата и флота“.

За съжалени за специалност Корабни машини и механизми нямаше интерес. Явиха се само 8 кандидати, а минимумът е 18. Интересът към училището е основно от град Русе и областта„, обясни инж. Ивелина Георгиева –  директор на училището.

Изводите за кампаниите в морските образователни центрове  показват положителна тенденция. Във всички учебни заведения е отчетена по-добра от предходната кампания.

Общият брой на всички приети тази година в морските образователни центрове ще надхвърли 1,000 души.  

Maritime.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини