Рекордни количества товари са преминали през Пристанище Варна

Само през месец юли са обработени рекордните за един месец 1,146 млн. тона товари. За първите 7 месеца на 2012 г. през кейовете на порта са преминали общо 5,350 млн. тона товари, което е 16% повече спрямо успешната за държавното дружество 2011-та година.

Увеличение се отчита при почти всички товари: зърнени храни, контейнери, цимент, кринкер, шрот, захар, кокс, руди и концентрати, скрап, дървен материал, наливно олио и нефтопродукти. Наблюдава се  спад единствено при вноса на въглища.

Много добри са резултатите от започналата зърнената кампания. През пристанището са изнесени 1,302 млн. тона зърно – два пъти повече в сравнение с миналата година. За оптимизирането на износа на този структуроопределящ товар съществен принос имат и функциониращите от миналата година складове за зърно в пристанище Варна-Запад.

Наблюдава се увеличение и при контейнеризираните товари. Общата бройка на обработените контейнери до момента е 75 000 TEU, което 7% увеличение от миналата година. Благодарение на увеличения товарооборот от началото на годината „Пристанище Варна“ ЕАД е реализирало приходи от 31 306 хил. лв.  (+16%), като е реализирана чистата печалба от 2 384 хил. лв.  (+72%). В момента в пристанището се обработват 25 кораба с различни видове товари. Само 5 от тези кораби предстои да изнесат 150 000 тона висококачествено българско зърно.

Добрите резултати позволяват реализирането в пълен мащаб на инвестиционната програма на пристанище Варна. Извършват се ремонти на водопровода в Първи басейн на Пристанище Варна-Запад и склада за деконтейнеризация. Полага се нова асфалтова настилка на подхода към контейнерния терминал в пристанище Варна-Запад, ремонтират се жп прелезите и главния водопровод на пристанище Варна-Запад. Общата инвестиционна програма за ремонт на инфраструктурата и техниката за 2012 г. възлиза на 3 200 хил. лв.

В ход е и процедура за покупка на два 60-тонни мобилни многофункционални крана, 2 челни кофачни товарачи за насипни товари тип „Фадрома“ и два малки товарача, които ще бъдат предназначени за работа в трюмовете на корабите. За реализирането на амбициозния план са предвидени общо 12 млн. лв. собствени средства на дружеството.

| Виж още – Данаил Папазов: Най-важният въпрос за Варна е преместването на пристанището

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на