Омбудсманът поиска от КС да обяви текст от КТК за противоречащ на Конституцията

Националният омбудсман внесе в Конституционния съд (КС) искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК). Според атакувания текст, уреждането на трудовите отношения между членовете на екипажа и корабопритежателя става с наредба на Министерския съвет, в която се определят и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози.

Правото на труд на гражданите е гарантирано в чл. 48 от Конституцията на Република България. Съгласно чл. 48, ал. 5 от основния закон, работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон. Омбудсманът напомня, че в изпълнение на това конституционно изискване, законодателят е уредил трудовите отношения между работника или служителя и работодателя в Кодекса на труда; възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител в Закона за държавния служител; статута на държавните служители в МВР в Закона за Министерството на вътрешните работи.

В искането на омбудсмана пише, че делегирането с чл. 88б от КТК на Министерския съвет на правомощия, които принадлежат изключително на Народното събрание, противоречи на Конституцията. Такава е и трайната практика на Конституционния съд –Решение № 11 от 2002 г. по к.д. № 18/2002 г., Решение № 3 от 1996 г. по к.д. № 2/1996 г., Решение № 6 от 1998 г. по к.д. № 4/1998 г. и Решение № 10 от 2003 г. по к.д. № 12/2003 г.

„При условие, че Конституцията изрично указва съответната материя да се урежда със закон, не би могло да се приеме, че законодателят е свободен по свое усмотрение да преценява дали обществените отношения да се регулират със закон или с подзаконов нормативен акт. В този смисъл, уреждането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя с наредба на Министерския съвет е в противоречие с чл. 48, ал. 5 от Конституцията” – категоричен е Константин Пенчев.

maritime.port.bg – Морска политика

Последни новини

Последни новини

Министерски съвет одобри дерогация за закупуване, внос или трансфер по море на суров нефт от Русия

Министерският съвет прие решение, с което одобри предоставянето на възможност Република България да приложи специалната дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на

Държавата да осъществи пълен контрол върху пристанище “Росенец“, настояват от ДПС

Държавата трябва да осъществи пълен контрол върху пристанище "Росенец“. Това заяви пред "Фокус" заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев, предаде Дарик. Снимка: Лупа ДПС

Заместник-министър Събев: Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата ПМДРА

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент