Студенти изготвиха план за борба с разливи в Арктика

Студенти в лятната програма на DNV представиха резултатите от проект, върху който интензивно са работили седем седмици. Става дума за реалистична концепция за годишен план за борба с разливи в района на Арктика, включително изискванията към моряците, съдовете и оборудването.

AURORA е изготвен от 10 студенти, в последната година от своето обучение, съобщиха от DNV.

«Знаем, че светът има нужда от повече енергия. Но също знаем, че огромни енергийни залежи лежат в едни от най-неблагоприятните места на света, или в среди, които са изключително уязвими от човешко влияние. Адекватната система за реакция при нефтени разливи е от изключително важно значение. Водещи учени, специалисти и изследователи работят с години за да изготвят подобни. Изключително съм доволен от това, което тези десет младежи постигнаха през този кратък период», каза Хенрик Мадсен, изпълнителен директор на DNV.

Според последните проучвания от 22 до 25% от неоткритите залежи на петрол се намират в района на Арктика. В същото време сондирането в този район е изправено пред редица комплексни проблеми. Един от тях – липсата на система за реакция при инциденти.

«Ние представяме един реалистичен, иновативен план за борба с разливи в Арктика, наречен AURORA*, комбиринащ нови идеи и свеж поглед», обясни проектният мениджър Мартин Андестад.

Планът за борба с евентуален разлив в Аркитка включва три категории – механично събиране, неманично събиране и ръчно събиране. AURORA е разделен на три нива за реакция. Първото включва борбата с разлива водена от кораби и плавателни средства, които се намират в района. Второто ниво определя включването на съдове, пристигащи от най-близките хъбове. Третото ниво се отнася до организирането на събиране по крайбрежните зони и мобилизирането на всички сили.

Локациите на хъбовете по плана са определени според наличната в момента инфраструктура, по дължината на Северния морски път.

Топлите хъбове осигуряват цялото оборудване, включено в AURORA, а студентите хъбове функционират като разширения на топлите.

Крайъгълен камък в проекта AURORA е строителството на концептуален мултифункционален кораб – BOREAST – способен да действа в операции за събиране на нефтопродукти, в специфичните условия на Арктика.

Съдът има редица иновационни решения на борда. Сред тях са безпилотни летателни апарати за обсервация, дистанционни системи за възпламеняване на нефтопродукти, един автономен подводен съд, буксируеми танкове за нефтопродукти, системи за премахване на лед и други.

AURORA допълнително комбинира логистиката, подходящите плавателни съдове, широката гама от оборудване и човешкия опит за да се създаде системата, която според студентите – има изключително висока производителност и ниска цена.

Концепцията беше представена при симулиране на два различни сценария – разлив след инцидент на нефтена платформа и разлив след засядане на танкер.

«Страните, които ще приемат AURORA трябва да са изключително добре подготвени. Дори и с отговаряне на това условие ние никога няма да можем да гарантираме достатъчна сигурност на операциите в Арктика. В този район няма място за наличие на слабо звено», казаха студентите при представянето на проекта.

*Arctic United Response Operation and Recovery Agreement

| Виж още за: Корабоплаването по  Северния морски път

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини