Русия: Флотът като инструмент на голямата политика

В Баренцево море завършиха съвместните учения на Русия, САЩ и Норвегия – „Северен орел-2012”. Маневрите, имаха както бойна, така и хуманитарна съставляваща и станаха поредно мероприятие в поредицата съвместни учения на Русия и НАТО.

Какво означава активизирането на военното сътрудничество на Москва с неотдавнашните си потенциални противници? По брой бойни кораби руският флот днес значително отстъпва на Военноморските сили на СССР – огромно количество бойни единици (както остарели, така и напълно съвременни през 1990-2000 г) бяха извадени от състава на армията без каквато и да е замяна.

Наличният състав на флота стига днес само за поддържане на „антипиратската вахта” в Аденския залив и периодично демонстриране на знамето в основните океански региони, но Русия засега не е в състояние да поддържа постоянни части в зоните на жизнено важните й интереси. Въпреки това, много от задачите днес вече се решават успешно.

Съвместните учения на Военноморските сили на Русия с колеги от НАТО и други държави станаха една от най-активните частни форми на активността на флота. Почти всеки път анализаторите се опитват въз основа на тези учения да направят някакви изводи относно насоката на руската политика.

Наред с това, нито „Северен орел”, нито ученията РИМПАК-2012 в Тихия океан през юни-юли, нито съвместните маневри с Индия и Китай не дават достатъчно основания да се направи извод, че Русия се стреми към един или друг формат на военен съюз.

За стремеж към създаване на ефикасен военен алианс със сигурност може да се говори само в случая с ученията на Русия с членките на контролирания също от нея блок на Организацията на договора за колективна сигурност. Основната насоченост на тези учения (на които се тренира преди всичко системата за управление на войските, а след това вече всичко останало) говори, че Русия разглежда ОДКС като военен инструмент, предназначен за защита на безопасността на членките на алианса по силов начин. Ученията с НАТО, Китай и другите страни преследват друга цел – да се изяснят възможностите за съвместни действия в случай на съвпадане на интересите в основните региони.

На север такъв интерес е, по-специално, безопасността на корабоплаването, и един от ключовите моменти на „Северен орел” стана тренирането на спасителни операции. По време на ученията Русия и Норвегия тренираха взаимодействие между Мурманския морски спасително-координационен център и норвежкия спасителен координационен център „Север” в град Будьо.

Подобни учения са полезни с това, че позволяват на довчерашни вероятни противници да намират допирни точки – а в случая интересите на Русия са в поддържането на партньорски и по възможност приятелски отношения в другите основни играчи – било то НАТО или Китай, без да се обвързва с каквито и да е задължения, информира Гласът на Русия.

Може със сигурност да се каже, че тази политика ще бъде прокарвана и занапред: броят учения и географският им размах продължават да нарастват.

Maritime.bg – ВМС / Свят

Последни новини

Последни новини