Над 9 млн. лева ще получат бенефициенти по ОП „Рибарство“

6 договора на обща стойност 9 306 303 лв. сключи ИАРА с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 5 624 791 лв.

По мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейност” е сключен един договор за нарязване за скрап на риболовен кораб „Джоя”, собственост на компанията „КЕМИКАЛТРЕЙД” ЕООД от гр. Провадия. Общата дължина на риболовния съд е 10,6 метра, произведен е преди 18 г. и е с тонаж 9,98 БТ. Изчислената премия съгласно договора е 104 465 лв., а определената безвъзмездната финансова помощ е на стойност 102 792 лв.

Три са сключените договори по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.
“Инертни материали” ООД от гр. Пловдив ще изпълнява проект за изграждане на рибовъдна ферма за производство на шаранови и есетрови видове. Стойността на договора е 1 775 568 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 065 341 лв. Бенефициентът предвижда през втората година от производствената програма да произведе 33 000 кг – шаран за зарибител и 29 692,50 кг. – шаран за консумация, през третата година 25 000 кг. – шаран за консумация, а през следващите години по 26 824 кг. есетра за консумация. След реализирането на проекта от „Инертни Материали” ООД ще открият 4 – 5 нови работни места.

Вторият сключен договор по мярка 2.1 е с дружеството “Русалка ВТ” АД от гр. Пловдив по проект за реконструкция и модернизация на акваферма за производство на зарибителен материал от шаранови и деликатесни видове риба. Инвестицията ще се реализира в с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново и е на стойност 3 214 427 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 928 656 лв. В производствената дейност на стопанството ще бъде включено изкуствено размножаване на различни видове риби – шаранови и деликатесни риби и отглеждането на малки рибки и зарибителен материал в пластмасови вани, разсадни и отрасни басейни. Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца.

Третият сключен договор по мярка 2.1 е с фирма “Агротексим” ЕООД от гр. Пловдив на обща стойност 2 273 220 лв. по проект за реконструкция на рибовъдно стопанство в УПИ I, кв. 1, в землището на с. Беден, община Девин. Определената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 363 932 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

По мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” са сключени два договора. Единият е с компанията „Бул Аква Фиш” ООД от гр. Добрич по проект за изграждане на цех за обработка и преработка на аквакултури в с. Славеево, община Добрич на обща стойност 1 281 697 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 769 018 лв. Планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е за производството на общо 5 вида рибни продукти с общо годишно производство 112,9 т. От „Бул Аква Фиш” предвиждат осигуряването на 7 нови работни места, от които 3 за жени след изпълнението на проекта.

Вторият сключен договор по мярка 2.6 е с фирма “ЕЛМЕТ” ЕООД от гр. Добрич по проект за създаване на предприятие за първична обработка и филетиране на риба в с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик на обща стойност 658 417 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 395 050 лв. Преработката се състои в почистване и филетиране на прясна риба – африкански сом с тегло 1.5 кг и предлагането й в охладено състояние /под лед/ или вакуумирана и замразена. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца и се предвижда разкриването на 8 нови работни места.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на