Над 9 млн. лева ще получат бенефициенти по ОП „Рибарство“

6 договора на обща стойност 9 306 303 лв. сключи ИАРА с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 5 624 791 лв.

По мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейност” е сключен един договор за нарязване за скрап на риболовен кораб „Джоя”, собственост на компанията „КЕМИКАЛТРЕЙД” ЕООД от гр. Провадия. Общата дължина на риболовния съд е 10,6 метра, произведен е преди 18 г. и е с тонаж 9,98 БТ. Изчислената премия съгласно договора е 104 465 лв., а определената безвъзмездната финансова помощ е на стойност 102 792 лв.

Три са сключените договори по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.
“Инертни материали” ООД от гр. Пловдив ще изпълнява проект за изграждане на рибовъдна ферма за производство на шаранови и есетрови видове. Стойността на договора е 1 775 568 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 065 341 лв. Бенефициентът предвижда през втората година от производствената програма да произведе 33 000 кг – шаран за зарибител и 29 692,50 кг. – шаран за консумация, през третата година 25 000 кг. – шаран за консумация, а през следващите години по 26 824 кг. есетра за консумация. След реализирането на проекта от „Инертни Материали” ООД ще открият 4 – 5 нови работни места.

Вторият сключен договор по мярка 2.1 е с дружеството “Русалка ВТ” АД от гр. Пловдив по проект за реконструкция и модернизация на акваферма за производство на зарибителен материал от шаранови и деликатесни видове риба. Инвестицията ще се реализира в с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново и е на стойност 3 214 427 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 928 656 лв. В производствената дейност на стопанството ще бъде включено изкуствено размножаване на различни видове риби – шаранови и деликатесни риби и отглеждането на малки рибки и зарибителен материал в пластмасови вани, разсадни и отрасни басейни. Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца.

Третият сключен договор по мярка 2.1 е с фирма “Агротексим” ЕООД от гр. Пловдив на обща стойност 2 273 220 лв. по проект за реконструкция на рибовъдно стопанство в УПИ I, кв. 1, в землището на с. Беден, община Девин. Определената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 363 932 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

По мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” са сключени два договора. Единият е с компанията „Бул Аква Фиш” ООД от гр. Добрич по проект за изграждане на цех за обработка и преработка на аквакултури в с. Славеево, община Добрич на обща стойност 1 281 697 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 769 018 лв. Планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е за производството на общо 5 вида рибни продукти с общо годишно производство 112,9 т. От „Бул Аква Фиш” предвиждат осигуряването на 7 нови работни места, от които 3 за жени след изпълнението на проекта.

Вторият сключен договор по мярка 2.6 е с фирма “ЕЛМЕТ” ЕООД от гр. Добрич по проект за създаване на предприятие за първична обработка и филетиране на риба в с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик на обща стойност 658 417 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 395 050 лв. Преработката се състои в почистване и филетиране на прясна риба – африкански сом с тегло 1.5 кг и предлагането й в охладено състояние /под лед/ или вакуумирана и замразена. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца и се предвижда разкриването на 8 нови работни места.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Преди 19 години на аварийно-спасителен кораб „Протео“ е вдигнат българският флаг

Построен през 1943 г. в италианския град Анкона, корабът има следните тактико-технически данни: дължина – 75.7 м, широчина – 11.7 м, газене – 5 м, водоизместване – 2048 т.