Най-тежките извънгабаритни товари обработвани в българско пристанище бяха разтоварени в Пристанище Бургас

В началото на месеца на терминал „Изток“ в Пристанище Бургас бяха разтоварени и обработени най-големите извънгабаритни колети преминавали през българско пристанище.

Става дума за два реактора транспортирани с моторен кораб JUMBO JAVELIN. Съдът е специализиран за превоз на тежки извънгабаритни товари, на борда му има два крана с товареподемност 800t. JUMBO JAVELIN има дължина от 144m и газена от 8m.

Общият товар на превозваната пратка е 3322t. – реактор R-1001 с дължина 56,75м, ширина 8,39м, височина 6,83м и тегло 1 439 тона (без ремаркето) и реактор R-1002 с дължина 56,75м, ширина 6,17м, височина 6,83м и тегло 1 413 тона (без ремаркето).

Първият реактор бе разтоварен със стойки с размери 8,39м., преместен в тила и поставен на специални стойки, а другият директно на пътно превозно средство, което също изчаква в тила да бъде транспортирано до рафинерията. За извършване на разтоварващата операцията бе необходимо и използване на два понтона за балансиране на кораба.

Сложната логистична операция по обработката, съхранението и предстоящото преминаване на колетите изисква предварителна организация и координация, както и монтаж и демонтаж на системата от монитори –„RFID tag readers”, разположена на централния портал (КПП №1) в пристанището.

Уникалната операция по превозване на свръхтежките товари ще се осъществи на 7 и 15 септември сутринта.

Извънгабаритните колети са предназначени за производство Хидрокрекинг” на „ЛУКойл Нефтохим” АД.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини