Проведе се учредителен конгрес на Българска военноморска конфедерация

Във Варна се проведе учредителен конгрес на Българска военноморска конфедерация (БВМК). Тя се учредява от шест сдружения – Съюз на подводничарите в Република България, Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки”, Съюз на офицерите от резерва „Атлантик” – клуб Варна, Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, школи за запасни офицери, родолюбивото войнство и гражданство, Федерация по морски многобой и приложен туризъм и Асоциация на възпитаниците на Морското училище.

Пред Maritime.bg избраният за председател на БВМК кап. I ранг о.р. Станко Станков коментира, че целта

”Ще работим по наболели проблеми на националаната сигурност, помагаме в решаването им. Ще работим за съхраняване кулкурно-историческото наследство на нацията, на армията на флота. Ще работим за присъединяване към международните организации за сигурност на държавата. Ще работим за защита интересите на нашите членове и за възпитаване у младите хора на любов към морето и морския начин на живот”, заяви пред Maritime.bg, избраният за председател на БВМК, кап. I ранг о.р. Станко Станков.

За заместник-председател е избран кап. III ранг о.р. Иван Гоцев, а организационен секретар ще бъде кап.-лейтенант о.р. Планем Петров.

Финансирането ще дойде с членски внос на организациите в конфедерацията, обясни още Станков.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини