Запазва се положителният тренд на резултатите на Пристанище Бургас

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.bg

Запазват се положителните показатели на Пристанище Бургас ЕАД за първите осем месеца на годината, спрямо същия период на 2011г.

До 1 септември 2012 г. най-големият бургаски пристанищен оператор обработи 1 538 хил. тона товари, което е с повече от 140 хил. тона спрямо миналата година за оперираните от дружеството терминали „Изток 1” и „Запад” и превишение от 11,5 % към утвърдения от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  бизнес-план на дружеството.

При съпоставими обеми на преминалите генерални товари  през наблюдавания период насипните товари и обработените контейнери бележат чуствително увеличение.

Обработените зърнени храни са преминали условната граница от  400 000 тона, което гарантира до края на годината  износа на стратегическата българска селскостопаска продукция да надхвърли половин милион.

Нарастването при количествата обработени контейнери е – с 45% като тонаж и 70% като TEU бройки.

В порта отбелязват и скок на преминалите хладилни контейнери – от 1000 TEU през миналата година до 4000 TEU единици за тази.

Качествените показатели: печалбата от дейността /EBIT/-3436 хил. лв.  и чистата печалба – 3178 хил. лв. са в  съответствие с положителните резултати от претоварната дейност, но предвид мултиплициращия ефект от повишаване на производителността на труда и оптимизация на разходните съставляващи за периода, отчетните им стойности са  с почти една четвърт /24,4 на сто/ над бизнес-разчетите.

„Натрупаният положителен финансов ресурс целево ще бъде разходван за изпълнение на строителната инвестиционна програма на  дружеството с приоритетно направление–цялостна реконструкция и рехабилитация на инженерните мрежи и Марина Порт Бургас – реализация на първа фаза на проект „Зона за обществен достъп” – Морска гара Бургас“, заявява изпълнителният директор на Пристанище Бургас, Диян Димов.

Той допълва, че съобразно утвърдените законови процедури и в координация с останалите участващи в проекта – МТИТС, ДП „Пристанищна инфраструктура” и Община Бургас са в ход процедури по подготовка и реализация на всеки един от  подобектите.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните