Запазва се положителният тренд на резултатите на Пристанище Бургас

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.bg

Запазват се положителните показатели на Пристанище Бургас ЕАД за първите осем месеца на годината, спрямо същия период на 2011г.

До 1 септември 2012 г. най-големият бургаски пристанищен оператор обработи 1 538 хил. тона товари, което е с повече от 140 хил. тона спрямо миналата година за оперираните от дружеството терминали „Изток 1” и „Запад” и превишение от 11,5 % към утвърдения от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  бизнес-план на дружеството.

При съпоставими обеми на преминалите генерални товари  през наблюдавания период насипните товари и обработените контейнери бележат чуствително увеличение.

Обработените зърнени храни са преминали условната граница от  400 000 тона, което гарантира до края на годината  износа на стратегическата българска селскостопаска продукция да надхвърли половин милион.

Нарастването при количествата обработени контейнери е – с 45% като тонаж и 70% като TEU бройки.

В порта отбелязват и скок на преминалите хладилни контейнери – от 1000 TEU през миналата година до 4000 TEU единици за тази.

Качествените показатели: печалбата от дейността /EBIT/-3436 хил. лв.  и чистата печалба – 3178 хил. лв. са в  съответствие с положителните резултати от претоварната дейност, но предвид мултиплициращия ефект от повишаване на производителността на труда и оптимизация на разходните съставляващи за периода, отчетните им стойности са  с почти една четвърт /24,4 на сто/ над бизнес-разчетите.

„Натрупаният положителен финансов ресурс целево ще бъде разходван за изпълнение на строителната инвестиционна програма на  дружеството с приоритетно направление–цялостна реконструкция и рехабилитация на инженерните мрежи и Марина Порт Бургас – реализация на първа фаза на проект „Зона за обществен достъп” – Морска гара Бургас”, заявява изпълнителният директор на Пристанище Бургас, Диян Димов.

Той допълва, че съобразно утвърдените законови процедури и в координация с останалите участващи в проекта – МТИТС, ДП „Пристанищна инфраструктура” и Община Бургас са в ход процедури по подготовка и реализация на всеки един от  подобектите.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Изкуствен интелект осигурява безопасно маневриране при ограничена видимост в Пристанище Варна

Как да се впрегне изкуственият интелект в морските технологии? Отговор дава мащабен европейски проект, в който участва Техническият университет - Варна. Това заяви пред

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент