ИАМА организира лаборатория по вътрешен воден транспорт в Лом

През април т.г. ИА „Морска администрация” се включи в изпълнението на проект DaHar – „ Развитие на пристанищата по река Дунав” по Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”.

Проектът е стартирал през април 2011 г. и ще приключи през март 2014 г. Партньорите са 23 от 6 държави – членки на ЕС, сред които Австрия, Белгия, България, Румъния, Словакия и Унгария и 2 държави извън ЕС – Сърбия и Хърватия.

Целите на проекта са близки до нашата национална политика в областта на вътрешния воден транспорт – да се насърчава развитието на българските дунавски пристанища като интермодални центрове и важни логистични връзки.

Всеки от партньорите по проект DaHar има задължението да организира по една „Лаборатория по вътрешен воден транспорт”. ИА „Морска администрация”, като един от участниците от България, ще представи подробна информация на сегашното състояние на пристанище Лом.

Ще бъдат обсъдени и анализирани силните и слабите страни на порта, за да се предложи план за по-нататъшното му развитие. Лабораторията, ще се състои от 1 до 3 октомври т.г. в града. Експерти от ДП „Пристанищна инфраструктура” ще представят и изпълнението на проект „Булрис”.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент