Българо-румънски комитет ще подобрява вътрешноводния транспорт по Дунав


Министрите одобриха проект на Меморандум между правителствата на България и Румъния за създаването на смесен Междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешноводния транспорт в общия българо-румънски участък на р. Дунав, предаде Дарик.

Комитетът ще приема и ще осъществява последващ мониторинг на План за действие по общите проекти за подобряване на корабоплаването в съвместния речен участък и на свързаността между двете държави. Той ще идентифицира финансовите ресурси за проектите и ще оказва необходимата подкрепа за навременното изпълнение на Плана. Ще анализира също така и двустранната законодателна рамка за поддържане и подобряване на плавателния път и ще прави обосновани предложения за промяна.

С подписването на меморандума за разбирателство двете страни дават ясен сигнал за добра координация, желание за съвместно решаване на общи въпроси и успешното им участие в Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

Подобряването на комуникациите в българо-румънския регион създава благоприятни условия за задълбочаване на сътрудничеството в икономическата и социалната сфера и по-ефективното използване на наличните вътрешни ресурси.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини