Обсъждаме с Румъния контрола на риболова и опазването на рибните ресурси в Черно море


Ръководствата на изпълнителните агенции по рибарство и аквакултури на България и Румъния ще проведат двудневна работна среща в Букурещ. Участие в започващата среща ще вземат изпълнителните директори д-р Драгомир Господинов и Кармен Стойка, представители от министерствата на земеделието на двете страни и експерти.

Основен акцент в разговорите ще бъдат резултатите от извършените между двете агенции съвместните проверки за контрол на риболова в Черно море. Целта е да се приложи регулярно сътрудничество в контрола по река Дунав и Черно море.

Представителите на Агенциите по рибарство ще обсъдят и изготвянето на обща позиция относно включването на Черно море към Технически регламент за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми.

Браншови организации от сектор “Рибарство” на България и Румъния също ще проведат срещи и ще обсъдят потенциала на риболовния бранш в двете страни и възможностите за сътрудничество.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и