ЕС иска затягане на безопасността на морски находища на нефт и газ

Европейският съюз иска да подобри стандартите за безопасност при проучване и добив на нефт и газ от морски находища. Преди дни в комисията по промишленост бе гласувана официалната позиция. Набляга се върху разработването на планове за действия в кризисни ситуации.

Целта на подготвяните законодателни мерки е да се намали рискът от сериозни инциденти и да се ограничат последствията, ако такива все пак се случат.

Новите правила следва да определят минималните европейски стандарти за безопасност при експлоатацията на морски находища на нефт и газ, включително условията за лицензиране, разработване на планове за действия при аварии и извеждането на платформи от работен режим.

Депутатите искат да засилят разпоредбите, свързани с подготвеността за действия и реакцията при настъпването на инциденти. Не се пропускат отговорностите на компаниите, експлоатиращи находищата. Оценката на риска и публичното участие при даването на разрешения за осъществяване на подобна дейност, също са предмет на обсъждане. Като последна мярка ЕС смята, че размяната на информация между страните-членки също трябва да бъде поставена под определени правила.

В комисията по промишленост бяха направени повече от 600 предложения за изменения на първоначалното предложение на Европейската комисия.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини