Нови насоки за вътрешното корабоплаване в ЕС и опазването на околната среда

Европейската комисия публикува нови насоки за вътрешното корабоплаване и опазването на околната среда, за да подпомогне този важен сектор при прилагането на законодателството на ЕС в областта на екологията.

Документът с насоките, озаглавен „Транспортът по вътрешните водни пътища и „Натура 2000“ — устойчиво развитие и управление на вътрешните водни пътища в контекста на директивите на ЕС за птиците и местообитанията“, обяснява как най-добре да се подсигури съвместимостта на дейностите, свързани с вътрешното корабоплаване, с политиката на ЕС за околната среда като цяло, както и със законодателството за опазването на природата в частност, предаде Фокус.

В документа също така се подчертава значението на вътрешното корабоплаване за осигуряване на дългосрочната устойчивост на транспортната мрежа на ЕС и се отбелязва досега постигнатото от този сектор що се отнася до включването на мерки за опазване на природата в неговите дейности, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

„Транспортът по вътрешните водни пътища играе важна роля за превоза на стоки в много европейски райони“, каза заместник-председателят на Комисията и комисар по транспорта Сийм Калас. „В сравнение с другите видове транспорт той се смята за безопасен, ефективен от енергийна гледна точка и по-добре съобразен с околната среда. Но тъй като освен за воден транспорт реките ни се използват за множество други цели, този сектор трябва да се развива по екологично устойчив начин“.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник изрази надежда, че документът ще бъде „полезен инструмент за повишаване на разбирателството между инвеститори, проектанти, политици и природозащитници, позволяващ им да разработят устойчиви проекти за навигация, които отговарят на целите на транспорта по вътрешните водни пътища, като същевременно се съобразяват с екологичното значение на реките.“

В насоките транспортът по вътрешните водни пътища и опазването на околната среда се разглеждат като едно цяло, като се анализира политическият контекст на вътрешното корабоплаване и опазването на биологичното разнообразие в Европа.

Наред с това се подчертава, че обектите по програма „Натура 2000“ не са проектирани, за да бъдат „зони без развитие“, и че не се изключват промени, стига те да гарантират в достатъчна степен опазването на околната среда.

В документа също така се обясняват правните задължения на изпълнителите и ръководителите на инфраструктурни проекти от гледна точка на законодателството на ЕС в областта на околната среда, като се обръща специално внимание на директивите за птиците и за местообитанията.

Представени са редица конкретни примери на добри практики, които показват как развитието и управлението на вътрешните водни пътища могат да вървят ръка за ръка с опазването на природата. Насоките наблягат по-специално на ползите от интегрираното планиране, при което на всеки етап от процеса на развитие на инфраструктурата се вземат под внимание екологичните изисквания и се подсигурява активното и прозрачно участие на различните заинтересовани страни, включително неправителствените организации и гражданското общество, като по този начин се постигат решения от полза за двата сектора.

Този документ е четвъртият поред, в който се съдържат насоки относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на околната среда в контекста на стратегическите сектори на ЕС.

Maritime.bg – Морска политика

Последни новини

Последни новини

Опасна е консумацията на миди с неясен произход, предупреждават експерти

Опасна е консумацията на миди с неясен произход. Това алармират в сигнал до институциите експерти от бранша за култивиране на миди по българското крайбрежие. Диви черни миди,

Украйна има „план Б“ за износа на зърно през пристанища на Черно море

Украйна е готова с "План Б" за продължаване на зърнения коридор в Черно море и без подкрепата на Русия. Това заяви министърът на земеделието на страната Микола Солски, цитиран