Отпуснаха над 130 хил. лева за нарязване на риболовен кораб

Фонд „Земеделие” плати по проект за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Субсидията в размер на 138 650 лв. е за нарязване на кораб„Тангра” на скрап.

Фирмата има сключен договор с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

През 2011 г. бенефициентът получи помощ и за нарязването на друг свой плавателен съд.

Мярката по която се отпускат средствата има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от одобрената премия.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и