Консорциум ще изгражда центъра за речни информационни услуги в Русе

Консорциум „Дунав” спечели конкурса за изпълнител на поръчката за изграждане на център за речни информационни услуги в Русе.

Процедурата за избор на изпълнител се проведе в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Конкурсът бе част от проекта, който предвижда изграждане на речна информационна система с център Русе за подобряване на корабоплаването по река Дунав.

Той е финансиран по Оперативна програма „Транспорт”, с бенефициент ДППИ.

В спечелелият конкурса консорциум влизат фирмите „Крис Груп”, „ВТ Инженеринг” и „БСА” ООД.

На второ място е класирано „Тотема Инженеринг” ЕАД, а на трето място е определен участникът „Техноимпортекспорт” АД.

Решението на ДППИ може да бъде обжалвано от всеки от заинтересованите участници относно неговата законосъобразност през Комисията за защита на конкуренцията.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини