Държавите-членки в ЕС ще отпускат средства за преминаване на по-чисти корабни горива


Съветът на Европейския съюз обяви изменението на директивата, касаеща съдържанието на сяра в корабните горива. Новата директива има за цел да намали вредните емисии от корабоплаването, които увеличават замърсяването на въздуха, поради високото си съдържание на сяра, както и да защити човешкото здраве и околната среда, предаде NewEurope.

Съдържанието на сяра в корабните горива ще бъде намалено до 1% до края на 2014 година и до 0,10% от 1 януари 2015 година. Освен това, стандартът за серни граници на Международната морска организация (ММО) от 0,50% извън Зоните с контрол на серните емисии (ЗКСЕ), ще стане задължителен във водите на ЕС от 2020 година, но той също така ще се прилага и за пътнически кораби, които оперират извън ЗКСЕ.

В държавите-членки се забранява използването на корабни горива със съдържание на сяра, по-високо от 3,5% от общата горивна маса.

За да успее в пълното прилагане на новата директива, Комисията е решила да подпомага развитието на алтернативни технологии, които имат за цел да намалят вредните емисии на корабите. Освен това, тъй като разходите, свързани с изискванията за намаляване на емисиите може да са високи, държавите-членки могат да предоставят финансова помощ на корабособствениците, за да се избегнат евентуални негативни последици върху конкурентоспособността на морската индустрия. Ще се прилагат санкции за тези, които не се съобразят с директивата.

Комисията ще направи преглед на директивата през декември 2013 година и ще реши дали са необходими допълнителни мерки, за да се постигне намаляване на замърсяването на въздуха. Държавите-членки разполагат с 18 месеца, за да приемат и да гарантират прилагането на новите правила.

Още по темата:
Ограничения на ЕС за сярата в корабните горива спасяват 50 хил. души годишно

Емисиите от корабоплаването намаляха с 66% заради регулациите в ЕС

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните