Началникът на ВВМУ кап. I ранг Боян Медникаров: Морското училище не подготвя безработни

Повече от петима кандидати се борят за едно курсантско място

– Г-н капитан, с какво чувство изпратихте неотдавна поредния випуск лейтенанти в строя?
– Естествено на първо място е чувството на удовлетвореност. Защото дори в тези нелеки времена успяхме да създадем максимални условия за тяхната подготовка.Това бе потвърдено от постигнатите от нашите випускници резултати по време на държавната изпитна сесия и последвалата я сертификация по стандарта СТАНАГ 6001, където болшинството от тях се представиха на изключително високо ниво.

– Тази година новопроизведените лейтенанти за флота са 23-ма – 21 младежи и 2 девойки. Това голям випуск ли е?
– Бих казал, че това е един нормален випуск за последните години, дотолкова, доколкото напълно съответства на реалните нужди на ВМС от млади офицери. Използвам повода да благодаря на министъра на отбраната Аню Ангелов и на командира на ВМС контраадмирал Пламен Манушев, защото те успяха да създадат условия всеки един от нашите випускници да получи свой позиция. Де факто само трима от тях са назначени на дубльорски длъжности, но перспективата е към 1 ноември и те да получат своито основни длъжности.

– Според вас новите лейтенанти ще се справят ли със задълженията си още от началото на офицерската си служба?
– Категорично – да! Випускниците се включиха в учението “Бриз” на борда на участващите кораби. Самият факт, че след това към мен се обръщаха командири, които казваха: “искам еди-кой си лейтенант да дойде на моя кораб”, е категорично доказателство, че те са оценени и търсени от техните бъдещи началници.

– Какви новости предстои да въведете през новата учебна година във ВВМУ “Н. Вапцаров”?
– Приемната кампания във ВВМУ завършва. Тази година имахме рекордно висок брой кандидати. От гледна точка на приема на нови курсанти бе направен един изключително качествен прием.
Имаше повече от 5 кандидати за едно място. При максимален бал 30, последният приет беше с бал около 26. Това показва изравняване на кандидатите, които са приети в училището.
През тази година във ВВМУ се реализира нова бакалавърска програма по мениджмънт на водния транспорт. Паралелно с това училището ще премине през процес на институционална акредитация. Ще се развиват нови докторски програми.
Очакваме нарастване на броя на хабилитираните лица. В момента в училището работят 8 професори. Половината от академичния състав е хабилитиран. Така че засега се очертава една позитивна тенденция за развитие на училището.

– Морското училище подготвя и кадри за гражданския флот. Как се реализират вашите възпитаници по-нататък?
– Ние традиционно декларираме, че Морското училище не подготвя безработни. На практика всеки един от випускниците ни по специалността “Организация и управление на тактически подразделения от ВМС” – или това са нашите курсанти, получават своето назначение във военния флот.
Изключително висок е процентът на реализация на останалите наши випускници. Дори по-скоро съществува проблем, че ние като че ли не подготвяме достатъчно кадри за нуждите на гражданското корабоплаване, на глобалното корабоплаване. Защото дори и сега, в условията на криза, се чувства известен дефицит на офицерски състав.
Прогнозите, че светът излиза от глобалната криза се потвърждават и от развитието на корабостроителната промишленост. Започва строежът на нови кораби, на контейнеровози, което е един сериозен аргумент, че превозите по море предстои да се интензифицират. Това отново ще ни вкара в състояние на практически вакуум по отношение на кадрите за гражданското корабоплаване. Като цяло става дума за тенденция, която е изключително позитивна за Морското училище и позволява да се създаде траен пазар за реализиране на нашите възпитаници.

– Ще има ли промени в обучението на курсантите?
– Това, което се случва при нас от гледна точка на обучението на курсантите е свързано с адаптиране на техните програми по тактика, по морски оръжия, към новите реалности на флота след извършеният преглед на отбраната. Акцентът ще бъде поставен в много по-голяма степен на тези кораби, които остават в момента на служба във флота, а някои кораби и системи, които ще бъдат изведени от състава на флота в следващите 1-2 години, ще бъдат обучавани преди всичко в отбранителен аспект.
Друга важна задача, която сме си поставили и решаваме съвместно с щаба на ВМС, това е пренаписването на новата модерна тактика на Военноморските сили на Република България. Искаме да концентрираме нашите усилия съвместно със специалистите от щаба на ВМС, така че да създадем един интегрален документ, който да има и доктриналено значение, но да притежава и обучителна стойност, да бъде и пособие за обучение на курсантите.

– До неотдавна възпитаниците на ВВМУ извършваха плавания на баркентината “Калиакра”? Сега как им осигурявате такъв тип практика?
– За съжаление “Калиакра” в момента е под управление на едно търговско дружество към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За тази година ние не сме получили предложения да изпратим наши обучаеми на борда на баркентината, докато традиционно, години наред, до 2010 г. включително, това се случваше.
Надяваме се, че нашите колеги може би ще преодолеят съществуващите пред тях затруднения. От друга страна – чрез договори за сътрудничество ние осигурихме възможност през следващата година да изпратим на ветроходна практика двама наши курсанти на борда на баркентината “Искра”, която е собственост на Полската военноморска академия, а също така на брига “Мирча” на Румънската академия. Надявам се, че при едно бъдещо преразглеждане на статута на баркентината “Калиакра” може би ще се намери начин тя да влезе в състава на ВМС, а защо не – и в Морското училище, и наистина да се запази като един от символите на морска България.

– Кои са основни качества, които командно-преподавателския състав на ВВМУ се стреми да формира в курсантите и студентите?
– Основният акцент, който искаме да поставим е да създаваме интелигентни и мислещи хора. Хора, които умеят да оценяват обстановката и да се адаптират към нея, защото това е една от най-важните характеристики на съвременната въоръжена борба, включително и на море. От друга страна не можем да не създаваме дисциплинирани хора, защото правилата за живот и работа на море, независимо дали са на военните или гражданските кораби, изискват много стриктно спазване на създадените правила и процедури. Това е и неотменна част от нашата възпитателна практика в хода на образователния процес.

Андрей Рангелов, Българска Армия

maritime.port.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

В Морско училище представиха нова специалност – „Национална и регионална морска сигурност“

Новата специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Национална и регионална морска сигурност“, бе представена официално пред военнослужещи, цивилни и курсанти и студенти.

Виждали ли сте потъналите кораби във Варненското езеро? Община Варна сега разбра за тях, плаща 30 хил. лева за огледи

Община Варна се готви да плати малко над 29 хил. лева на частни фирми, които сами предлагат обследване на потънали кораби във водите на Варненското езеро, макар пълна информация

Модерна рибовъдна ферма създадоха по Програмата за морско дело и рибарство в язовир „Клокотница“

От традиционно рибно стопанство, каквото представляват всички зарибени вътрешни водоеми, наемателят на язовир „Клокотница“, „Водно строителство - Хасково“ АД, успява да създаде и

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент