Учредиха национален форум по проекта за развитие на пристанищата по река Дунав

Учредиха национален форум на заинтересованите страни по проекта за развитие на пристанищата по река Дунав – DaHar (Danube Inland Harbour Development).  Форумът включва представители от всички структури, заинтересовани за развитието на транспортната логистика и повишаване на икономическите показатели на населените места по река Дунав в Югоизточна Европа.

Съгласно проектната рамка и с цел постигане на реални резултати, форумът по проект DaHar избра свое ръководство. За председател беше избран к.д.п. Сергей Църнаклийски – изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”, за заместник – председатели – д-р Юлиян Найденов, кмет на Силистра и к.в.п. Тони Тодоров, ръководител на екипа по проект „DaHar”, директор на Д „МА – Лом”.

Членове на координационния съвет са представители на целевите групи, заинтересовани страни по проекта. Тази структура ще бъде оторизирана в рамките на проектните възможности и контакти, за да спомогне за решаване на поставените въпроси и внедряване на направените предложения. Целта е да има широко представителство на отговорни и заинтересовани фактори, които да осигурят необходимата среда за насърчаване на българското речно корабоплаване и развитие на пристанищата по река Дунав.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини

Естакадата в Шабла, а не удълбочаването за 400 млн., е причина за рокадата в ДППИ

Строежът на морската естакада при нос Шабла е предаден за проверка на Софийска градска прокуратура. Това съобщи пред БНР служебният министър на транспорта Георги Тодоров.