Черно море зае своето място в Общата политика по рибарство на ЕС

Според руското издание „Комерсант“ с този доклад Брюксел разширява своето влияние в региона

Европейският парламент прие днес с огромно мнозинство доклада на българския евродепутат Илияна Йотова – „Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море.“

Още преди лятната ваканция на ЕП той бе приет единодушно и от ресорната парламентарна комисия по рибарство и аквакултури. През юли тази година делегация от комисията бе на посещение в България по покана на Илияна Йотова. Евродепутатите имаха срещи с научните среди, с браншовите структури на рибарите, със собственици на преработвателни предприятия по българското Черноморие, строени с европейски средства.

С приемането на доклада,  Черно море заема своето място в Обща политика по рибарство на ЕС. До този момент черноморската територия стоеше далеч от интересите на европейските държави тъй като само две от шестте страни  са членки на ЕС – България и Румъния и то едва от 2007 година. В момента европейските институции обсъждат следващия бюджетен период и от голяма значение е, какви ще бъдат заделените средства в Европейския рибарски фонд, какви ще бъдат парите за отделните страни и какви ще бъдат приоритетите.

Не е тайна, че състоянието на Черно море е изключително тежко. При подготовката на доклада българската евродепутатка настоя ЕП да изготви анализ, въз основата на научни изследвания за състоянието на морето. Данните са повече от тревожни – нарушени екосистеми, изчезнали видове и поява на нови, нетипични за тези води, променена флора и фауна, замърсяване, намалени рибни ресурси и т.н. На този фон – недостатъчно средства за задълбочени научни изследвания, липса на пари, включително и от европейските фондове за тях, за закупуване на съответната апаратура, за нови изследователски кораби. Затова един от основните приоритети в доклада е свързан с развитието на научните изследвания и тяхното финансово гарантиране, изготвяне на общи проекти между научно-изследователските институти от черноморските държави.

До този момент липсва каквото и да било общо споразумение между шестте държави около Черно море в областта на рибарството. След приемането си в ЕС България и Румъния се оказаха в много неизгодна позиция, тъй като ЕС наложи квоти за улов, докато ограниченията не се отнасяха за останалите шест държави, най-вече Русия и Турция. Всичко това стимулира и незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.  По време на подготовката на доклада Илияна Йотова се срещна в Анкара и Москва с представители на съответните институции за рибарство на двете страни.  Всички споделят мнението, че общо споразумение е повече от необходимо.
Те подкрепиха предложението на евродепутатката за създаването на регионална структура за управление на рибарството в Черно море по подобие на тази за Прибалтика. Тя би решавала много от проблемите в интерес на всички страни от региона, ще следи за състоянието на рибните запаси и ще определя улова на базата на сериозни научни изследвания.

Резолюцията за Черно море предполага създаването в дългосрочна перспектива на европейска брегова охрана за контрол върху незаконния улов и бракониерството.

В доклада е подчертана необходимостта от спешни мерки за предотвратяване на прекомерната популация на рапани, които унищожиха черноморската мида и други видове, естествени филтри на морската вода.

Черно море заема своето реално място в общата политика по рибарство на ЕС и в интегрираната морска политика. Тя трябва да гарантира поминъка на рибарите, на промишлеността за улов, преработка и производство. Всичко това ще бъде взето пред вид в новата финансова рамка на Европейския фонд по рибарство след 2013 година. Районът е с голямо икономическо, социално и политическо значение. Координираното управление на рибарството е важна част от цялостната черноморска стратегия и сътрудничество в рамките на източното партньорство.

В дискусията по доклада взеха участие членове на италианската, португалската, испанската, румънската  делегации. Той бе оценен като актуален и важен за развитието на черноморския регион. Румънските евродепутати подчертаха, че страната им се нуждае от постоянен финансов инструмент за рибарство и аквакултури, от засилване на дипломатическите усилия за общо споразумение между всички страни от региона. В повечето изказвания бе подкрепена идеята за създаване на специализиран орган по проблемите на Черно море, както и за брегова охрана срещу нелегалния риболов. Много добра оценка бе дадена и от страна на комисар Тайани от името на ЕК.

Днес руският вестник „Комерсант“ определи доклада на българската евродепутатка като „част от черноморската стратегия на ЕС, с помощта на която Брюксел разчита да укрепи своите позиции в региона“. Според вестника това дразни Москва, която вижда в това опит за нарушаване на  нейните интереси.

В интервю за руското издание Илияна Йотова подчерта желанието за намиране на най-добрите решения за целия регион на Черно море и опазване на морското пространство с усилията на ЕС и шестте страни около него.

Изказване на Комисар Таяни във връзка с доклада:
„Комисията споделя общия анализ на докладчика, че Черно море определено има нужда от по-добър и по-координиран подход по отношение на научни изследвания, управление на рибарството, мониторинг на рибарството.

В момента Черно море не е достатъчно интегрирано в морската политика и затова трябва да подобрим ситуацията и трябва да осигурим една по-ефективна политика.

Много сме доволни да видим, че са направени усилия за създаването на работна група с Турция, че това е било успешно и че сега може да има по-детайлни дискусии с Турция. Радваме се, че Парламентът подкрепя това и сме доволни да чуем за идеята за международни конвенции за управлението на рибарството на регионално ниво, ако съседните държави са съгласни.

От известно време заедно с Парламента работим над интегрираното управление на рибарството в тази област и стигнахме до заключението, че е важно за нас да бъде изготвена стабилна дългосрочна система, която да изработва научни оценки.

Комисията ще се стреми да гарантира, че научният комитет ще предоставя актуална информация и в началото на следващата година ще бъде проведена първоначална среща на Съвета за управление на рибарството на Средиземноморието.Ще се стремим да има редовни актуализации на научните и техническа комисии по рибарството.

Ще включим Руската Федерация и Украйна, като се надяваме, че и други партньори ще вземат участие през октомври. Комисията споделя мнението на докладчика, че координирано проучване е от съществена важност и смята да допринесе финансово към проекта за риболов в Черно море, който ще бъде стартиран от Организацията за храни и селскостопанство.

Турция също е един от най-големите защитници на тази политика. Колкото до постигането на по-добро управление, смятам, че е много важно да обърнем внимание на данните, квотите  и плановете за управление. Много е важно да разберем, че тези неща не са взаимоизключващи се.

Сътрудничеството е ключово за по-доброто управление на рибарството и Комисията е готова да направи всичко възможно да постигне това и разбира се ще работи в тясно сътрудничество с Парламента и с всички останали участници“.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини