Мидена ферма за почти 3 млн. лева градят край нос Емине

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и компанията „Емона сий фарм” от град Несебър подписаха договор на стойност 2 859 600 лв. за изграждане на мидена ферма за култивирана черна морска мида, състояща се от 30 броя линии в района югоизточно от нос Емине, гр. Несебър, община Несебър, област Бургас. Проектът е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 715 760 лв.

Инвестицията предвижда изграждане на мидена ферма със Смарт агрегати – тръбни линии, мрежен колектор, закотвяща система и навигационна маркировка. Обслужването на фермата ще се осъществява посредством мултимашина, част от Смарт технологията, поставена върху работен катамаран.

Смарт технологията е патентована от норвежката фирма “Смарт фарм”, като използването й предоставя възможност за многократно увеличаване на обема на продукцията от единица площ, спрямо стандартните технологии.

Част от одобрените инвестиционни активи са също стационарна кула със система за видео наблюдение и работна лодка за бърза реакция при екстремни ситуации.

В производствената си програма бенефициентът предвижда производство на 450 тона черна мида годишно.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като с реализацията му ще бъдат разкрити три нови работни места.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Поредно доказателство: От 7 години се знае за тръбопровода във Варна

Напорният тръбопровод, разположен в акваторията и по дъното на Варненското езеро, пресича само Канал 1 и то в широката част на езерото. Това пише в отговор на Държавно предприятие

Наградиха офицери от флота

За проявен висок професионализъм и постигнати отлични резултати при организирането и провеждането на ежегодното учение на НАТО “Cyber Coalition”, със заповед на министъра на

След повторната авария с тръбопровода: Емил Димитров проверява за укрита информация във Варна

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на РИОСВ-Варна да извършат проверка и да му докладват имало ли е