Сериозни последици за екосистемата на река Дунав при допускане на разлив от „Феритоп 1“

Международната природозащитна организация WWF предупреждава, че изтичането на гориво от потъналия преди десет дни кораб „Феритоп 1“  в Русе,  може да има сериозни последици за екосистемата на река Дунав.

„Разливите представляват особена опасност за екосистемите на речните брегове и крайречните влажни зони със стояща вода. В момента Дунав е висок и навлиза в крайречните заливни територии, което е сериозна предпоставка за замърсяването им. Нефтопродуктите се разграждат бавно и веществата от тяхното разграждане често са по-токсични от самите нефтопродукти“, коментира експертът „Води“ на WWF Стоян Михов.

От Русе надолу по течението са разположени някои от най-ценните крайречни влажни зони в България и в Долен Дунав като цяло – Калимок-Бръшлен и Сребърна. При евентуалното прикриване на такова замърсяване от десет дни вече може да е късно да се вземат мерки за защитата на тези зони, смятат от WWF България.

ИА „Морска администрация“ съобщи, че опасност за разлив няма, тъй като всички мерки за взети. Затворен е входа на лимана където е потънал кораб „Феритоп 1“. Плавателният съд е ограден с бонови заграждения.

Снощи е бил направен неуспешен опит за изтегляне на горивото, съобщиха от ДМА – Русе.

Кораб „Феритоп 1“ потъна край Русе на 9 ноември. При инцидента няма пострадали. В горивните танкове на плавателния съд има 20 хил. литра газьол.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на